Logo wereldregio.nl

Gemeenteraad terug naar oude vergaderstructuur

  Actueel SD

De gemeente stopt met de gecombineerde vergaderingen. Terug naar het oude systeem dus. In de raadsvergadering van donderdag heeft de gemeenteraad besloten vanaf januari 2020 de vergaderopzet te wijzigen. Daarmee komt er een einde aan de tweewekelijkse commissie- en raadsvergaderingen op dezelfde avond. 

De commissie- en raadsvergadering worden van elkaar gescheiden en op aparte avonden gehouden. Daarnaast komen er twee commissies aan de hand van de thema's uit de Strategische Visie: commissie Ruimte en Economie en de commissie Samenleving en Bestuur. De commissies vergaderen in de regel in de tweede week van de maand vanaf 19.30 uur (Commissie Ruimte & Economie op maandag en commissie Samenleving & Bestuur op donderdag). De raadsvergadering gaat terug naar één keer per maand, in de regel op de vierde (laatste) donderdag van de maand vanaf 20.00 uur. De overige donderdagavonden worden gereserveerd voor informatiebijeenkomsten van de gemeenteraad.