Afbeelding
Foto: Joop van Houdt

Rijbaanscheiding tussen Hellegatsplein en Schaapsweg

Actueel SD

De twee rijbanen van de N59 tussen het Hellegatsplein en de kruising met de Schaapsweg worden van elkaar gescheiden. Dit betekent een belangrijke verbetering van de verkeersveiligheid op de N59. Het streven is om de oplossing voor eind 2022 te realiseren. De aanpassing van dit traject is een van de veertien maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de veiligheid, doorstroming, duurzaamheid en ecologie van de N59 verbeteren. Andere maatregelen die de veiligheid en doorstroming verbeteren zijn onder meer de aanpassing van het Hellegatsplein en slimme verkeerslichten op een aantal kruisingen. Daarnaast moeten campagnes woonwerk- en recreatieverkeer onder andere verleiden om op andere tijdstippen te reizen. Slimme bandenpompen zorgen al voor een lager brandstofverbruik. En mogelijk zorgen slimme bushaltes met pakketkluizen in de toekomst voor minder bezorgverkeer en slimme ledverlichting voor minder CO2-uitstoot. Daarmee verbeteren deze slimme maatregelen vooral de duurzaamheid van de N59, net als het verwerken van maaiafval tot bijvoorbeeld biogas of plaatmateriaal. Om de ecologie te versterken worden onder meer natuurgebieden rondom de N59 met elkaar verbonden en worden plekken rondom de weg groener ingericht.  Provincie Zuid-Holland en Zeeland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en Rijkswaterstaat hebben medio november ingestemd met het maatregelenpakket.  Voor de uitvoering van de maatregelen is de periode 2020-2024 gereserveerd. Naar verwachting is de rijbaanscheiding op het traject Hellegatsplein – Schaapsweg eind 2022 klaar. De Slimme Bandenpompen staan al langs de N59. De samenwerkende partijen streven naar een innovatieve en duurzame aanpak bij de uitvoering van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld door de toepassing van circulaire materialen, duurzame energie en CO2-reductie. (foto Joop van Houdt)

Meer nieuws