Logo wereldregio.nl
Foto: WereldRegio

Gemeente genomineerd voor Erfgoedprijs

  Actueel SD

De gemeente Schouwen-Duiveland is een van de vier gemeenten die genomineerd zijn voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2020. Deze prijs, een bedrag van € 25.000,-, wordt toegekend aan de gemeente met het beste erfgoedbeleid.

Op woensdag 22 april 2020 wordt in Rheden bekendgemaakt welke gemeente deze erfgoedprijs in ontvangst mag nemen. Belangrijke criteria daarvoor zijn onder meer de visie van de gemeente op erfgoed en hoe erfgoed andere beleidsterreinen versterkt. De Erfgoedprijs is een initiatief van het Erfgoedplatform van Kunsten '92 met financiële steun van het  BNG Cultuurfonds. Deze landelijke prijs wordt sinds 2010 uitgereikt aan de gemeente die zich actief inzet voor het cultureel erfgoed binnen de gemeentegrenzen. Het gaat er niet om hoeveel erfgoed een gemeente heeft, maar wat die gemeente met dat erfgoed doet.Zo speelt bijvoorbeeld een rol hoe de gemeente cultureel erfgoed gebruikt voor het versterken van beleidsterreinen als toerisme en recreatie, onderwijs, ruimtelijke ontwikkeling en economie en sociale zaken. Andere criteria zijn de rol van inwoners bij erfgoed en het gemeentelijk erfgoedbeleid en de aandacht binnen het erfgoedbeleid voor speciale doelgroepen als jongeren en ouderen. Communicatie over erfgoedbeleid en de innovatieve waarde van erfgoed weegt ook mee bij de beoordeling of de gemeente in aanmerking komt voor de Erfgoedprijs. Voor de Erfgoedprijs 2020 zijn twaalf gemeenten geselecteerd. Daaruit zijn vier gemeenten, waaronder Schouwen-Duiveland genomineerd voor de prijs. Nieuw is dat deze eerste selectie van de gemeenten is gebeurd op basis van suggesties en 'scouting' door leden van het Erfgoedplatform van Kunsten '92 en provinciale erfgoedinstanties. De winnaar van de prijs wordt in april 2020 bekend gemaakt. Naast een juryprijs wordt er ook een publieksprijs uitgereikt. Wethouder Jacqueline van Burg (foto) heeft al enthousiast gereageerd.