Logo wereldregio.nl
Foto: gemeente

CDA wil helder taalgebruik

  Actueel SD

Het CDA in de gemeenteraad vindt dat er in stukken van de gemeente heldere taal geschreven moet worden. Namens de christen-democraten heeft raadslid Rutger Punt hiervoor een motie ingediend, die donderdag in stemming kan worden gebracht. Hij vreest een onnodige kloof tussen burger en overheid. Ook nodigen moeilijke zinnen niet uit om gebruik te maken van regelingen die er voor veel mensen zijn. Dat pleidooi staat dan formeel zo in de motie : ,,verzoekt het college van burgemeester en wethouders beleid voor helder en eenvoudiger taalgebruik te ontwikkelen door zich aan te melden bij de Direct Duidelijk-campagne en zich actief in te zetten om alle uitgangspunten van deze campagne toe te passen in haar communicatie-uitingen en gaat over tot de orde van de dag." einde citaat.