Logo wereldregio.nl

Gemeente heeft tekort van bijna twee miljoen euro op jeugdhulp

  Actueel SD

De gemeente Schouwen-Duiveland moet een forse tegenvaller incasseren. De kosten voor jeugdhulp zijn in 2019 bijna twee miljoen euro meer dan is begroot.

Dit probleem, zo laat verantwoordelijk wethouder Cees van den Bos in een schrijven weten, is niet eilandelijk maar tekent zich ook af op provinciaal en landelijke niveau. ,,De stijging van de uitgaven en het onvoldoende zicht hierop hebben, is niet houdbaar", aldus Van den Bos. Daarom heeft het college van B&W besloten een opdracht te geven om inzicht te krijgen in de oorzaken van het tekort en hoe het vervolgens aan te pakken.