Logo wereldregio.nl
Foto: depos

Gemeente bevriest de subsisies

  Actueel SD

Er komen – buiten de prijscompensatie – geen nieuwe belastingverhogingen volgend jaar.

Sterker nog de hondenbelasting verdwijnt. Eerder is door de gemeenteraad wel besloten de onroerendzaakbelasting voor bedrijfspanden te verhogen. En verenigingen moeten er vanaf 2021 rekening mee houden dat de subsidies bevroren gaan worden. Dat kan voor organisaties pijnlijke gevolgen hebben; zeker als een belangrijk deel van die subsidie opgaat aan lonen. Ook Concert at Sea krijgt geen geld meer. Kortom, burgemeester en wethouders hebben de begroting weer opgesteld, die in november naar de gemeenteraad gaat. Lees meer in de krant van vrijdag.