Logo wereldregio.nl

Dorpsraad wil nog keertje in gesprek over plannen

  Actueel SD

Het afgelopen ander halfjaar hebben de dorpsraad, ondernemersvereniging, vertegenwoordigers vanuit de kernen en de gemeente, steeds geïnspireerd en met grote belangstelling van inwoners en ondernemers, samen gewerkt aan de eerste dorpsvisie voor Burgh-Haamstede. Het toekomstplan is gebundeld in de dorpsvise Burgh-Haamstede. De dorpsraad wil haar inwoners en ondernemers de gelegenheid bieden om te reageren, vragen te stellen of informatie in te winnen over de visie. In juli en augustus staan zij daarom in dorpshuis De Schutse klaar om met hen in gesprek te gaan. Dat is al eerder gebeurd en toen bleek dat de reacties zeer uiteenlopend waren. De dorpsraad denk met deze dorpsvisie de gemene deler te pakken hebben over wat ze hoorden, zonder in een grijze visie terecht te komen. De visie heeft kleur op de wangen en moet ervoor zorgen dat Burgh-Haamstede weer de authentieke en klassieke badplaats wordt, goed om te wonen en als toeristische trekpleister op te bloeien. De dorpsraad laat het nu aan de bewoners en ondernemers over om te beoordelen of dat gelukt is. Op de website www.dorpsvisieburghhaamstede.nl het kan boekje gedownload worden. Ook in dorpshuis De Schutse en bij de receptie van het gemeentehuis liggen een aantal inkijkexemplaren. Wilt u een eigen exemplaar ontvangen? Neemt u dan contact op met de gemeente Schouwen-Duiveland, Kitty Henderson kitty.henderson@schouwen-duiveland.nl of 452 259. Op 24 en 25 juli en 15, 16, 26 en 27 augustus zijn leden van de dorpsraad in dorpshuis De Schutse aanwezig om het gesprek te gaan. Vanaf 19.30 uur staan de koffie en thee klaar. Vanaf die tijd tot 21.30 uur kunt u vrij in-en uitlopen om met leden van de dorpsraad van gedachten te wisselen over het bereikte resultaat.