Logo wereldregio.nl

Oproep: Denk mee over bezuinigingen gemeente

  Actueel SD
Oproep: Denk mee over bezuinigingen gemeente
Oproep: Denk mee over bezuinigingen gemeente (wereldregio.nl)

In het gemeentehuis wordt naarstig gezocht naar een oplossing voor de financiële problemen. Kort voor de zomervakantie nam de gemeenteraad (met uitzondering van de VVD) nog het besluit om de onroerzaakbelasting voor bedrijven te verhogen. Dat levert uiteindelijk jaarlijks 1,2 miljoen euro op. Maar daarmee is de gemeente er nog niet. Er zal nog zeker 1,8 miljoen (en als het tegenvalt daar bovenop nog eens 2 miljoen) bezuinigd moeten worden. En dan zijn alleen de tekorten nog maar waar weggewerkt. Dan is er nog geen cent voor de duurder uitgevallen Peter Zeeman, de brandweerkazerne voor Zierikzee en nog meer. Waar kan er gesneden worden. WereldRegio roept haar lezers op mee te denken. Lange tijd stond de gemeente er financieel rooskleurig voor. Natuurlijk riepen de wethouders financiën altijd wel dat ‘ we zuinig moeten zijn’, maar per saldo waren er jaarlijks vele miljoenen over. Maar het kan verkeren, sprak de dichter Bredero al. Nu schiet de gemeente in de min en hangen verdere belastingverhogingen als een zwaard van Damocles boven de hoofden van de gemeenteraad. Er is veel geld uitgegeven de laatste jaren en het wensenlijstje is nog niet afgewerkt. Zo staat het basisonderwijs voor forse investeringen in gebouwen, valt de aanbesteding van Pieter Zeeman tientallen procenten hoger uit en drukken de zorgtaken van de gemeente zwaar op de begroting. Burgemeester en wethouders trapten onlangs af met een aangekondigde besparing. Die wordt eerst gezocht bij de bibliotheek en de Zeeuwse VVV. Of dat lukt is nog niet duidelijk. Maar ook het hele subsidiebeleid wordt tegen het licht gehouden. Daar kunnen verenigingen dus nog mee te maken krijgen. In het verleden koos de gemeente voor de maatregel om subsidies niet te verlagen. Maar ze ook niet de indexeren met een prijscompensatie. De grootste subsidieverbruikers staan op deze pagina. Op nummer één staat het SMWO. Dat is de welzijnsclub, die alle welzijnstaken voor de gemeente uitvoert. Schrapt de gemeente daar taken dan kan de bijdrage naar beneden. Het gaat om 1,8 miljoen euro. De nummer twee is de bibliotheek met ruim €760.000, nummer drie het stadhuismuseum met €628.000. en dan de dorpshuizen nog €383.000 en de VVV €247.000. Wanneer deze grote ‘jongens’ niet geïndexeerd gaan worden heeft dat al snel personele consequenties. Maar hoe denken onze lezers erover. Waarop kan bezuinigd worden? Kan de gemeente af met minder ambtenaren en ten koste van welke werkzaamheden? Laat het de redactie weten via redactie@wereldregio.nl of reageer op de facebookpagina van de krant.