Logo wereldregio.nl

Cultuurhuis komt met investeerder over de brug

  Actueel SD

Dinro Hobbel uit Kerkwerve staat persoonlijk garant voor de vijfhonderdduizend euro, die nodig is om het pand Jannewekken 19 in Zierikzee te kopen. Daarbij helpt hij de cultuurstichting ZierikC, dat al langer op het pand aast. Vandaag is bekend geworden, dat Zeeuwland het pand liever aan een psychologisch bureau verkoopt. Met de garantie hoopt Pieter van der Hulle van de cultuurstichting, dat de gemeenteraad mee gaat werken. Dat kan de raad door van eigenaar Zeeuwland te eisen dat zij het pand aan de gemeente verkoopt. Dat is ooit bedongen bij de verkoop van het pand aan Zeeuwland. Als de gemeente het pand in handen heeft kan het naar de cultuurstichting en staat het psychologisch bureau met lege handen. Vandaag is er een brief naar de gemeenteraad gegaan. Donderdag ligt de garantstelling op de mat. Dinro Hobbel is zakenman en momenteel directeur van het sloop- en recyclingbedrijf Oranje in Rotterdam.