Logo wereldregio.nl

Potje van Geluk werkt

  Actueel SD

Uit de evaluatie van de proef met het Potje Geluk blijkt dat minimaal honderd kinderen méér mee hebben kunnen doen met (leuke) schoolactiviteiten. Ook zijn scholen zich bewuster geworden van signalen van armoede onder kinderen. Het college heeft daarom besloten structureel geld uit te trekken voor subsidie aan scholen om armoede onder kinderen armoede te bestrijden. Dit met de nieuwe naam Potje Gelijke Kansen. In 2018 is Potje Geluk geïntroduceerd: een pilot met als doel de armoede onder kinderen te bestrijden. Alle basisscholen en het speciaal onderwijs op Schouwen-Duiveland ontvingen een bedrag dat zij naar eigen inzicht konden besteden. Ter inspiratie werd een lijst met voorbeelden meegegeven. Scholen kunnen door Potje Gelijke kansen kinderen uit de doelgroep direct en naar inzicht helpen. De middelen worden ingezet voor individuele kinderen door het betalen van bijvoorbeeld gymkleding, schoolspullen of overblijfgeld, maar ook voor algemene doeleinden zoals een leenfiets. De scholen beslissen zelf waar en aan wie ze het geld aan besteden, de gemeente legt geen regels op. Het is echter niet de bedoeling dat hieruit de vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald. Daar moeten scholen zelf een budget voor reserveren. De scholen hebben laten weten blij te zijn met het Potje Gelijke Kansen: ze ervaren het als een waardevolle en laagdrempelige manier om kinderen snel te kunnen helpen. De eigen beslissingsruimte en lage administratieve lasten dragen hieraan bij. Veel scholen hebben het budget geheel of bijna volledig besteed. De hoogte van het bedrag sluit gemiddeld genomen goed aan op de behoefte.