Logo wereldregio.nl
Waterschap vervolgt maatregelen droogteschade
Waterschap vervolgt maatregelen droogteschade (wereldregio.nl)

Waterschap vervolgt maatregelen droogteschade

  Actueel SD

Waterschap Scheldestromen blijft alert op mogelijke schade door de droogte. Om de watervoorraad terug op niveau te krijgen, blijft het waterschap op veel plekken het zomerpeil nastreven. Om de neerslag die valt langer vast te houden, worden stuwen in sloten hoger gezet dan normaal in deze tijd van het jaar. Het waterschap wil zo de (grond)watervoorraad zo veel mogelijk herstellen voor de zomer van 2019. Per afvoergebied wordt gekeken of dit maatwerk mogelijk is, opzichters houden de situatie nauwlettend in de gaten. Afhankelijk van de neerslag komende winter blijft de maatregel voorlopig van kracht. De neerslag van afgelopen week heeft nog weinig effect op het herstel van de grondwater-voorraad. Bij normaal najaars- en winterweer moet er in de sloten voldoende ruimte zijn om grote hoeveelheden neerslag te bergen. Het waterschap neemt deze maatregel omdat de neerslag tot nu toe beperkt is. Het neerslagtekort is nog steeds substantieel en is in sommige delen van de provincie Zeeland meer dan 300 mm. Door de geringe neerslag is het waterpeil in sloten en vijvers nog ver onder niveau en wordt het zomerpeil zelfs niet gehaald. Er zijn veel sloten die droog staan. Met het hoger zetten van de stuwen probeert het waterschap te voorkomen dat het kostbare water direct wordt afgevoerd naar uiteindelijk Ooster- en Westerschelde en de Noordzee. In de seizoenen hanteert het waterschap verschillende waterpeilen voor oppervlaktewater. In de zomer, wanneer het doorgaans droger is, wordt de waterstand in sloten en vijvers hoger gehouden. Het oppervlaktewater wordt op die manier vastgehouden om daling van de grondwaterstand tegen te gaan. In nattere perioden wordt het winterpeil gehanteerd. Er staat dan minder water in sloten en vijvers zodat er ruimte is om grote hoeveelheden neerslag op te vangen en te bergen.

Waterschap Scheldestromen blijft alert op mogelijke schade door de droogte. Om de watervoorraad terug op niveau te krijgen, blijft het waterschap op veel plekken het zomerpeil nastreven. Om de neerslag die valt langer vast te houden, worden stuwen in sloten hoger gezet dan normaal in deze tijd van het jaar. Het waterschap wil zo de (grond)watervoorraad zo veel mogelijk herstellen voor de zomer van 2019. Per afvoergebied wordt gekeken of dit maatwerk mogelijk is, opzichters houden de situatie nauwlettend in de gaten. Afhankelijk van de neerslag komende winter blijft de maatregel voorlopig van kracht. De neerslag van afgelopen week heeft nog weinig effect op het herstel van de grondwater-voorraad. Bij normaal najaars- en winterweer moet er in de sloten voldoende ruimte zijn om grote hoeveelheden neerslag te bergen. Het waterschap neemt deze maatregel omdat de neerslag tot nu toe beperkt is. Het neerslagtekort is nog steeds substantieel en is in sommige delen van de provincie Zeeland meer dan 300 mm. Door de geringe neerslag is het waterpeil in sloten en vijvers nog ver onder niveau en wordt het zomerpeil zelfs niet gehaald. Er zijn veel sloten die droog staan. Met het hoger zetten van de stuwen probeert het waterschap te voorkomen dat het kostbare water direct wordt afgevoerd naar uiteindelijk Ooster- en Westerschelde en de Noordzee. In de seizoenen hanteert het waterschap verschillende waterpeilen voor oppervlaktewater. In de zomer, wanneer het doorgaans droger is, wordt de waterstand in sloten en vijvers hoger gehouden. Het oppervlaktewater wordt op die manier vastgehouden om daling van de grondwaterstand tegen te gaan. In nattere perioden wordt het winterpeil gehanteerd. Er staat dan minder water in sloten en vijvers zodat er ruimte is om grote hoeveelheden neerslag op te vangen en te bergen.