Logo wereldregio.nl

Achtste caisson sloeg lek bij Walcheren

  Actueel SD
Achtste caisson sloeg lek bij Walcheren
Achtste caisson sloeg lek bij Walcheren (wereldregio.nl)

Nederland heeft in 1953 na de Watersnoodramp acht caissons in Engeland gekocht. Zeven zijn er gebruikt. Dit en nog veel meer interessante informatie en verhalen werden dinsdag verteld tijdens de herdenking van de sluiting van het laatste dijkgat bij Ouwerkerk waar op 6 november 1953 de laatste en vierde caisson werd geplaatst. In de vier caissons huist inmiddels al jarenlang het Watersnoodmuseum. Eén van de initiatiefnemers, Ria Geluk, vertelde voor ruim driehonderd genodigden het verhaal over de caissons en hoe lang het duurde voor heel Schouwen-Duiveland was 'drooggelegd'. ,,Op 1 augustus 1953 werd het eerste gat bij Ouwerkerk gedicht, pas op 31 december waren de polders Vierbannen en Schouwen 'droog'. In 1954 is Dijkwater, waar nu een mooi natuurgebied ligt, afgesloten. En in 1960 werd de Delingsdijk aangelegd", vertelde Geluk. In totaal waren acht caissons op weg naar Nederland. Hiervan werden er vier gebruikt voor Ouwerkerk, twee voor de afsluiting van het Veerse Gat en eentje voor de sluiting van Kruiningen. Een achtste sloeg lek bij Walcheren en ligt daar nog steeds. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst was er ook aandacht voor twee nieuwe tentoonstellingen in het Watersnoodmuseum. De ene, 'De Sluiting in Kleur' van fotograaf Rykel ten Kate, krijgt vrijdag in de papieren editie van WereldRegio volop aandacht. (foto gemeentearchief Schouwen-Duiveland. Collectie Schouwse fotografen)