Logo wereldregio.nl
‘Laat de  burger het  zelf doen’
‘Laat de burger het zelf doen’ (wereldregio.nl)

‘Laat de burger het zelf doen’

  Actueel SD

Het CDA (samen met Christenunie) in de gemeenteraad wil burgers de kans geven zelf gemeentelijke taken op zich te nemen als ze het ,,slimmer, beter, goedkoper of anders” kunnen doen. Right to Challenge noemt de partij het. Tijdens het begrotingsdebat op donderdag 8 november gaat de partij het voorstellen. Het CDA is al langer bezig om wegen te zoeken de burber beter te betrekken bij het maken van beleid; burgerparticipatie wordt dat genoemd. Marleen van Kooten van het CDA (foto): ,,Het is wat ons betreft tijd dat we gaan experimenteren. In 2021 treedt de omgevingswet in werking . Waar we nu in het fysieke domein veel wetten en regelgeving kennen, staat dan het eigen initiatief van burgers en ondernemers centraal. De wijze van denken verandert van nee tenzij naar ja mits. Dit betekent meer ruimte voor ideeën uit de samenleving en minder bemoeienis vanuit de gemeente. Wij komen dan ook met een voorstel om Right te Challenge in te zetten en op basis daarvan beleid te ontwikkelen en/of bij te stellen.”

Het CDA (samen met Christenunie) in de gemeenteraad wil burgers de kans geven zelf gemeentelijke taken op zich te nemen als ze het ,,slimmer, beter, goedkoper of anders” kunnen doen. Right to Challenge noemt de partij het. Tijdens het begrotingsdebat op donderdag 8 november gaat de partij het voorstellen. Het CDA is al langer bezig om wegen te zoeken de burber beter te betrekken bij het maken van beleid; burgerparticipatie wordt dat genoemd. Marleen van Kooten van het CDA (foto): ,,Het is wat ons betreft tijd dat we gaan experimenteren. In 2021 treedt de omgevingswet in werking . Waar we nu in het fysieke domein veel wetten en regelgeving kennen, staat dan het eigen initiatief van burgers en ondernemers centraal. De wijze van denken verandert van nee tenzij naar ja mits. Dit betekent meer ruimte voor ideeën uit de samenleving en minder bemoeienis vanuit de gemeente. Wij komen dan ook met een voorstel om Right te Challenge in te zetten en op basis daarvan beleid te ontwikkelen en/of bij te stellen.”