Logo wereldregio.nl

Nieuwe markeringsgebied voor rust strandplevier

  Actueel SD

Om de strandplevier op het Verklikkerstrand te helpen en wat rust te geven, wordt vrijdag 1 juni een markering rond zijn broedgebied geopend. Nergens is de Zeeuwse kust zo dynamisch als op het Verklikkerstrand bij Nieuw-Haamstede. De grote zandplaat voor het strand is afgelopen zes jaar wel vijfhonderd meter naar het oosten verplaatst en biestarwegras houdt de jonge duintjes vast die op het strand ontstaan. Sommige vogels houden wel van een beetje risico en broeden het liefst precies op deze overgang tussen strand en water: de strandplevier (foto). Deze zeldzame vogel voelt zich hier thuis en wil er zijn jongen grootbrengen. Er broeden nog maar zo’n 150 paar strandplevieren in Nederland. Het is dus heel bijzonder dat deze vogel jaarlijks probeert om op het Verklikkerstrand zijn eieren uit te broeden.