Logo wereldregio.nl
Huurders gemeentehuis maken zich op voor opening
Huurders gemeentehuis maken zich op voor opening (wereldregio.nl)

Huurders gemeentehuis maken zich op voor opening

  Actueel SD

De begane grond en de eerste etage van het gemeentehuis zijn de afgelopen maanden verbouwd. Op de begane grond kwamen nieuwe werkruimtes voor GGD Zeeland, Emergis, Juvent, Buurtzorg, Allerzorg, SMWO, Social Enterprise TROTS, MIEP en Unique. Vrijdagmiddag 25 mei tussen 14.00 en 16.30 uur is iedereen welkom het resultaat van deze verbouwing te komen bekijken. Met aandacht voor zoveel mogelijk hergebruik en nuttig toepassen van gebruikte materialen, kregen de begane grond en de eerste etage een meer open karakter en een geheel nieuwe indeling en inrichting. De hoofdingang is vernieuwd, burgerzaken kreeg een toegankelijker setting, en er werden flexwerkplekken en glazen overlegruimtes gerealiseerd. Op de begane grond van het gemeentehuis kwam ruimte voor een aantal partners die werkzaam zijn binnen het ’Sociaal Domein’. Het bij elkaar brengen van GGD Zeeland, Emergis, Juvent, Buurtzorg, Allerzorg, SMWO, Social Enterprise TROTS, MIEP en Unique brengt meer verbinding en samenwerking. De organisaties presenteren zich tussen 14.00 en 16.30 uur vanuit hun nieuwe locatie. De opening heeft het karakter van een inloopmiddag. Rond 14.30 vindt de officiële opening plaats.

De begane grond en de eerste etage van het gemeentehuis zijn de afgelopen maanden verbouwd. Op de begane grond kwamen nieuwe werkruimtes voor GGD Zeeland, Emergis, Juvent, Buurtzorg, Allerzorg, SMWO, Social Enterprise TROTS, MIEP en Unique. Vrijdagmiddag 25 mei tussen 14.00 en 16.30 uur is iedereen welkom het resultaat van deze verbouwing te komen bekijken. Met aandacht voor zoveel mogelijk hergebruik en nuttig toepassen van gebruikte materialen, kregen de begane grond en de eerste etage een meer open karakter en een geheel nieuwe indeling en inrichting. De hoofdingang is vernieuwd, burgerzaken kreeg een toegankelijker setting, en er werden flexwerkplekken en glazen overlegruimtes gerealiseerd. Op de begane grond van het gemeentehuis kwam ruimte voor een aantal partners die werkzaam zijn binnen het ’Sociaal Domein’. Het bij elkaar brengen van GGD Zeeland, Emergis, Juvent, Buurtzorg, Allerzorg, SMWO, Social Enterprise TROTS, MIEP en Unique brengt meer verbinding en samenwerking. De organisaties presenteren zich tussen 14.00 en 16.30 uur vanuit hun nieuwe locatie. De opening heeft het karakter van een inloopmiddag. Rond 14.30 vindt de officiële opening plaats.