Logo wereldregio.nl
Foto: Kees Bin

Streep door sportverkiezing 2020

  Actueel SD|Sport

De sportverkiezingen van Schouwen-Duiveland over het jaar 2020 gaan niet door.

Vanwege de coronacrisis, die half maart uitbrak, kon er eenvoudigweg niet gesport worden en derhalve konden en er geen (goede) prestaties worden neergezet. Het naast elkaar zetten van verschillende prestaties van individuele sporters en ploegen is dus evenmin mogelijk. Wel bezint de gemeente Schouwen-Duiveland zich om aansprekende prestaties, die zeker zijn geleverd in 2020, op een passende manier aandacht te geven. (foto Kees Bin)