Logo wereldregio.nl
Foto:

Delta Sport kijkt kritisch naar veilig sportklimaat

  Actueel SD|Sport

,,Ook wij kijken kritisch om een veilig sportklimaat te garanderen naar onze wedstrijdsporters op nationaal niveau.”

Dit zegt Kees Verkerke, voorzitter van gymnastiekvereniging Delta Sport, in de wekelijkse nieuwsbrief van zijn club als reactie op het nieuws van de beschuldigingen van oud-topturnsters aan het adres van hun (bonds-)trainers. Het gedrag van de trainers bestond onder andere uit kleineren, intimidatie, agressie, negeren en continue manipulatie. Het gedrag van trainers heeft veel slachtoffers gemaakt, zo blijkt uit verschillende berichten van turnsters en turners die hun verhaal doen.
Verkerke: ,,GV Delta Sport is zich er van bewust dat dergelijk gedrag absoluut niet thuis hoort in de turnsport en niet mag plaats vinden in of rond de turnhal of op wedstrijden. De turnhal waar GV Delta Sport haar trainingen verzorgt aan de selecties en de recreatieve groepen, is vijf jaar geleden gebouwd met oog op het belangrijke open sportklimaat. De turnhal voldoet aan de nieuwste regels van veilig sportklimaat met een open tribune waar ouders en andere belangstellenden altijd mogen plaatsnemen en zijn ramen en wanden van glas aangebracht waar iedereen altijd mee mag kijken naar de trainingen. Voor het plaatsen van deze open wanden heeft GV Delta Sport tijdens de bouw overigens nog net op tijd kunnen zorgen, toen we zagen dat de muren tegen de afspraken in toch dichtgemetseld waren. We hebben toen direct contact opgenomen met de aannemer: de muren werden deels gesloopt en de ramen werden alsnog geplaatst.”
Verder zegt Verkerke in de nieuwsbrief: ,,Turn(sters) die twaalf tot vijftien uur per week trainen, spenderen dus vele uren in de turnhal. Daarnaast is niet het niveau afhankelijk want elke sporter moet zich veilig voelen tijdens trainingen in de turnhal. Wij weten echter dat ook op ons niveau trainers actief zijn die dergelijke praktijken nu of in het verleden gebruikelijk vinden/vonden. Dit heeft er onder andere toe geleid dat het veilig sportklimaat is gewaarborgd in ons huishoudelijk reglement en dat wij binnen de vereniging ook een vertrouwenspersoon hebben”.
Het bestuur van GV Delta Sport is altijd alert en betrokken bij de lessen die gegeven worden. Verkerke: ,,Wij gaan bij misstanden of gedrag richting misstanden in overleg met de betrokkenen (ouders, sporters, trainers) en schromen ook niet om daar direct vergaande actie op te ondernemen”.