Afbeelding

De jubileumfeesten van 1923 - 1

Column

In 1923 was er niet veel animo om het zilveren regeringsjubileum van koningin Wilhelmina te vieren. Zierikzee verloor in dat jaar zijn arrondissementsrechtbank nadat al eerder andere rijksinstellingen waren verdwenen. Nog steeds was er geen waterleiding en elektriciteit. Schouwen-Duiveland voelde zich door de regering in veel zaken achtergesteld. Bij nader inzien werd toch besloten mee te doen, zij het op wat minder uitbundige wijze. Het ging om het 25-jarig jubileum van koningin Wilhelmina. Het Oranjehuis stond in hoog aanzien en het chauvinisme overwon veel. Daarom maakte Schouwen-Duiveland zich op om mee te doen aan de festiviteiten. De officiële datum was 6 september. Op die dag in 1898 was Wilhelmina in de Nieuwe Kerk te Amsterdam ingehuldigd als onze nieuwe vorstin. Maar zij was op 31 augustus jarig. Het was daarom mogelijk de festiviteiten te spreiden en daarvan werd ruim gebruik gemaakt.

In Zierikzee werd gekozen voor vrijdag 31 augustus zodat de Koninginnedag gecombineerd werd met het regeringsjubileum. Het voortouw voor de feestelijkheden werd genomen door de Zierikzeese Oranjevereniging onder voorzitterschap van notaris J.A. Biermasz. Die vrijdag werden van veel huizen en gebouwen de vlaggen uitgestoken, de meeste voorzien van oranjewimpels. Om acht uur bracht beiaardier S. Klimmerboom op het carillon in de stadhuistoren vaderlandse liederen ten gehore.

Tegen negen uur haastte Klimmerboom zich naar de muziektent op het Havenpark om daar zijn muziekgezelschap ‘Kunst en Eer’ te dirigeren. Die speelde koraalmuziek. Van tien tot elf was het muisstil in de stad. Het grootste deel van de bevolking zat in de kerkgebouwen waar de predikanten het woord voerden. Zo preekte ds. C.J. Wielinga in de Gereformeerde Kerk aan de Sint Domusstraat over Psalm 48:10 ‘O God! wij gedenken Uwer weldadigheid in het midden Uws tempels’.

Om twaalf uur begon de optocht van de kinderen van alle lagere scholen, ongeveer duizend in getal. Ze hadden vlaggetjes bij zich en trokken, voorafgegaan door ‘Kunst en Eer’ naar het Havenplein, waar ze het Wilhelmus, ‘Een lied van Nederland’ en het ‘Vlaggelied’ zongen. Ze deden het uit volle borst, zeker het laatste waarvan het begin luidt: ‘O schitt’rende kleuren van Nederlands vlag’. Om twee uur ging het feest verder met de Christelijke Zangvereniging ‘De Lofstem’ onder leiding van H.G. van den Doel. Ze zongen op de muziektent; de foto is daar genomen.

Om drie uur was om het Havenpark een wedstrijd met motorrijwielen waarvan de deelnemers moesten ringsteken. L. Verseput uit Zierikzee behaalde de eerste prijs. Daarna volgde een optocht van de motorrijwielen, dogcarts en tilbury’s (wagentjes met een paard ervoor) en auto’s naar de Grachtweg. Daar vond een wedstrijd schoonrijden met paarden plaats. De beste prestatie werd geleverd door mevrouw G.C. Brons-van Hoorn (de echtgenote van de Commissaris van Politie); haar rijkunst werd geroemd. Het werd gevolgd door ringsteken met de dogcarts en tilbury’s. Ondertussen speelde het fanfaregezelschap ‘Nieuw Leven’ uit Ouwerkerk bij het begin van de Wandeling. ’s Avonds trad het Zierikzeese Mondharmonicagezelschap ‘Door Oefening Kunst’ op. De mondharmonica was zeer populair. Om acht uur reikte burgemeester Fokker de prijzen uit in ‘Concordia’ aan het Havenplein. Die avond was het Havenpark feestelijk verlicht en speelde ‘Kunst en Eer’ in de muziektent. Om negen uur startte de openluchtbioscoop aan het Kraanplein. Tot kwart over elf speelde opnieuw ‘Kunst en Eer’, gevolgd door een fakkeloptocht naar de Nieuwe Haven en vuurwerk. De avond werd afgesloten met een serenade voor de woning van de burgemeester aan het Havenpark, die dankte voor de hulde. Volgende week over de feesten elders op het eiland.

Meer nieuws