Columnisten

Column

Schijn Lees verder

vrijdag 16 februari 2018

Column

Pet

Lees verder

zaterdag 23 december 2017

Column

Week van het afval

Lees verder

zaterdag 25 november 2017

Column

Dit kan niet waar zijn

Lees maar, er staat niet wat er staat, staat op de kaft van een dichtbundel van Martinus Nijhoff.
Nuttige tip, want het kost soms moeite om te ontdekken wat er níet staat, maar wél wordt bedoeld. Lastig, maar andermans boeken zijn duister te lezen. Lees verder

zaterdag 28 oktober 2017

Column

Spiegeling Lees verder

vrijdag 20 oktober 2017

Column

Verkeer(d)

Een Vlaamse politicus, Wiet van Broeckhoven, verzuchtte eens, kijkend in de spiegel: Een politicus heeft voor elk probleem een oplossing: simpel, duidelijk en verkeerd.
Deze quote schoot me te binnen toen ik de raadsbrief las over de afsluiting van de Zuidhavenpoort. Alweer een aspect van het collegeprogramma gerealiseerd. Voor het college is 12 september een grote dag: eindelijk die bevochten hinderpaal onder de Zuidhavenpoort. De paal heet dynamisch, al schuilt de dynamiek minder in de bestuurskracht dan in de paal, want die kan omlaag voor hulpdiensten.
Klaar is Kees, voor 20.000 euro, en het spits-sluipverkeer op de Nieuwe Haven behoort tot het verleden. Alsof een verbodsbord op de Nieuwe Haven om rechtsaf te slaan, gecombineerd met handhaving, niet mogelijk was; en zeker niet duurder.
Over de verkeerscirculatie is elf jaar gepraat. Velen hebben zich over het dossier gebogen. Stonden er te veel handjes aan het bed ofwel – zoals men vroeger zei – beschikte men over vier begijnen om één ei te klutsen?

Bovendien schept de paal een nieuw probleem er bij. Toeristen die de stad binnenkomen over de Nieuwe Haven raken op de Oude Haven het spoor bijster, want waar mogen ze parkeren? De voor bezoekers raadselachtige kleine blauwe bordjes zijn vervangen door grotere borden, met dezelfde tekst, alsof grotere letters beter te begrijpen zijn. Mensen die niet duidelijk kunnen maken wat ze bedoelen, plegen hun onbegrepen tekst te herhalen, maar dan een toon of drie luider. Gastvrij kun je het onthaal niet noemen. En waar blijven de bordjes met een Duitse, Franse en/of Engelse tekst? Die komen er niet, omdat ze geen rechtskracht hebben, omdat beleefdheid en gastvrijheid een wettelijke basis ontberen. Andere steden, zoals Veere, pakken dit vriendelijker aan.
Omwonenden schieten dagelijks vooral buitenlandse toeristen te hulp, om hen te behoeden voor een prent van de parkeerwachten. Maar nu kunnen die bezoekers niet meer door de Zuidhavenpoort naar een veilige parkeerhaven worden geloodst. Trouwens, hoe moeten ze de stad weer uit komen? Alle verkeer dat de stad binnenkomt, kon de stad uit rijden door de Zuidhavenpoort of de Paardenstraat. Die straat is voor twee jaar afgesloten. De dynamische paal wordt tevens een mijlpaal, want automobielverkeer kan voortaan alleen de stad uit via de Nieuwe Haven. Dus meer verkeer op de Nieuwe Haven. Inderdaad, 12 september wordt een grote dag.

En dan de timing. Tijdens een informatiebijeenkomst op het gemeentehuis vroegen bezorgde bewoners om in ieder geval de plaatsing van de paal uit te stellen tot na de oplevering van Mondragon. Het luisterend oor van de gemeente moet worden doorgespoten: de wethouder wees het verzoek meteen af, omdat het college nu eenmaal zo had besloten.
Het blijft een hele toer om dit ondoorgrondelijke beleid te vatten, maar zoals Johan Cruijff troostend zei: De hoogste opgave van het menselijk kennen is te begrijpen dat hij niet begrijpen kan.

Tja, wat zei Wiet van Broeckhoven ook al weer?

vrijdag 25 augustus 2017

Voorbij

Ik denk dat we het eens zijn, zei George W. Bush in een beschouwende bui, om te vervolgen met een statement: ‘het verleden is voorbij.’ Toch heeft het zin om een voorbij verleden, namelijk dat van Zierikzee, in herinnering te brengen. Vandaar die fraaie foto uit 1943, want plaatjes spreken meer dan praatjes. Lees verder

zaterdag 29 juli 2017

Dubai

Een natuurlijke aardverschuiving is meestal rampzalig, een politieke soms hoopgevend. Lees verder

dinsdag 11 juli 2017

Follow the money

Een oude Arabier liet 17 kamelen na aan zijn 3 zoons. Lees verder

zaterdag 27 mei 2017

Mondragon varia

Er was eens een brave soldaat die de dolende chauffeur van een zwaar beladen oplegger aanbood om hem als bijrijder naar de NMB in de Nobelstraat te geleiden. Lees verder

zaterdag 29 april 2017

Lou loene

Toch die olifant in de kamer over het hoofd gezien? Alles voor niets. Lou loene, zucht een Amsterdammer. De grootste verliezer van de verkiezingen vreesde de dag die hij wist dat zou komen, na zijn broederstrijd. Lees verder

vrijdag 31 maart 2017

SpinozaEr is geen andere weg dan de eigen weg. 

Toen Alice bij een T-kruising in Wonderland aankwam bleef ze aarzelend staan. Lees verder

zondag 5 maart 2017

Had-je-me-maar

Als ik onze premier zich lachend en wuivend zie manifesteren op straat, waar ook ter wereld, moet ik almaar denken aan de Positivo’s. Lees verder

zaterdag 4 februari 2017

Divan

In 1999 stichtten de beroemde pianist en dirigent Daniël Barenboim, Argentijn en Israëliër en van Russische afkomst, met de nu overleden Israëlisch-Amerikaanse literatuurwetenschapper Edward Saïd een jeugdorkest. Lees verder

zaterdag 7 januari 2017

Lucht

Volgens Mark Twain is er één manier om uit te vinden of iemand eerlijk is: vraag het. Is het antwoord ja, dan weet je dat hij onbetrouwbaar is.

Lees verder

zaterdag 3 december 2016

Baksels

Bakken alleen de Walen ze bruin? Het Ceta-verdrag is op het nippertje van het vuur gehaald, maar moet nu nog wel door alle nationale parlementen. Tot ieder is doorgedrongen dat ook Heel Holland bakt. Onze keuken is minder vermaard dan de Belgische, maar onze gerechten uit de overheerlijke Hollandse keuken mogen er zijn. Zoals het Oekraïne-referendum, een raadgevend misbaksel dat bij voorbaat, ongeacht de opkomst, tot correctief is bestempeld. Door onnozelaars? Nee, door het parlement dat het verdrag zelf had goedgekeurd. Problemen die je zelf schept, zijn het lastigst om op te lossen. Er komt nog een pan op het vuur: het verdrag met Groot-Brittannië over de Brexit. Dat behoeft ook fiattering door alle parlementen.
Lees verder

zaterdag 5 november 2016

Gesnapt

Wie het snapt mag het zeggen.

Na een grootschalige verbouwing werd op 11 oktober 2013 Campus Cultura geopend, een samenwerkingsproject van Pontes Pieter Zeeman, Oosterscheldebibliotheek, Zeeuwse Muziekschool en Jeugdtheaterschool. Een groot deel van het complex staat leeg. Hoge huisvestingskosten en energielasten blijven parten spelen. Het plan is om het huidige complex te slopen en te vervangen door een 21,5 miljoen euro kostende nieuwbouw. Die gaat ook onderdak gaat bieden aan het speciaal onderwijs van De Meie en van de Beatrixschool. Lees verder

zaterdag 8 oktober 2016

Het huis van Schouwen-Duiveland

Wie de waarheid vertelt, hoeft niets te onthouden. Het fort van Rau wordt omgedoopt tot Huis van Schouwen-Duiveland. Het werd 15 jaar geleden gebouwd binnen een budget van 43 miljoen gulden, dus bijna 22 miljoen euro. Omdat er veel lagere bedragen rondzingen dit geheugensteuntje. Lees verder

zondag 11 september 2016

The Donald

Druk met het ontspullen, speciaal met het ontboeken, pak ik een pocket uit de kast. Mijn oog valt op een tekstje van dr. Anton Constandse. Hij was ooit chef buitenland van het Algemeen Handelsblad. Ik geloof, schreef hij in 1957, dat het goed zou zijn, indien de mensen zich meer moeite en rust gaven om na te denken over zichzelf. In dat kader noemde hij Montaigne, de tijdloze filosoof uit de zestiende eeuw, die niet hoog draaft, maar met beide benen op de grond blijft staan en eerlijk nadenkt, vooral over zichzelf. Constandse haalde een passage aan waarin Montaigne het heeft over lieden die ontzaglijk veel horen en lezen en die zich laten volgieten als een trechter. In hun geest heerst volgens hem geen redelijke orde, hun wereldbeeld is verward, hun levensbeschouwing onzeker. Lees verder

zondag 14 augustus 2016

Tegels lichten

Ongemakkelijk liggend in de stoel bij mijn nieuwe tandarts vroeg ik: Dokter, bent u ook zo geschokt? Een eigenaardige vraag, maar dat zat zo. De krant voor wakker Nederland had die ochtend in reusachtige kapitalen de Lockheed-affaire voor ons onthuld, waarna een schokgolf ging door het land. Dokter keek peinzend naar buiten, de boor in de hand, en mompelde: Ik heb de man nooit gemogen. Deze observatie schiep meteen een band. Lees verder

zaterdag 16 juli 2016

Weten of niet weten

Volgens Midas Dekkers is de mens in plaats van een omlaag gevallen engel een omhooggevallen aap. Daar zullen we het mee moeten doen. Het kan daarom geen kwaad om eens kennis te nemen van onderzoek door primatologen, want die maken studie van het gedrag van apen. Eén van de beroemdste primatologen is de Nederlander Frans de Waal. Geheel in de lijn van Midas Dekkers bekleedt de hoogleraar Frans de Waal in de VS een leerstoel in de psychologie. Door bestudering van bonobo’s en andere primaten hoopt De Waal dan ook het gedrag van andere aapachtigen beter te begrijpen.
Lees verder

vrijdag 17 juni 2016

Moedig voorwaarts!

Nadenken wat we hierna eens moeten gaan doen, kopte Wereldregio, onder: Coalitie tevreden over voortgang van afspraken. Het collegeprogramma stemt de coalitie tot grote tevredenheid.
Tja, geluk behoort aan de tevredenen. Maar de vier eeuwen geleden overleden Spaanse schrijver Miguel de Cervantes Saavedra waarschuwde: Van de vijf zonden is de zonde van de geest de ergste. Wat is de zonde van de geest? De zonde van de geest is zelfvoldaanheid. Voorspoed heeft ook zijn nadelen.
Lees verder

zaterdag 21 mei 2016

Referendum

Ons eigen referendum was de draagvlakmeting over de aanwijzing van de binnenstad als bedrijfsinvesteringszone (BIZ). Ambitieuze ondernemers zoeken steun voor de financiering van o.a. een stadsfeest, culturele activiteiten, straattheater en live muziek, een periodieke ‘shopping gids’, een Kerstfair. De raad schiet hen te hulp met een verordening, op grond waarvan alle ondernemers ter bekostiging van die activiteiten kunnen worden aangeslagen op basis van de WOZ-waarden van hun panden. Eigenaardig is dat bij voorbeeld ook kantoren en praktijkruimten worden aangeslagen, terwijl in feite speciaal de horeca en detailhandel gebaat zijn door de plannen.
Lees verder

zaterdag 23 april 2016

Borgen

DELTA holding verkeert in zwaar weer. De energieleveringsmarkt staat als gevolg van de liberalisering en de opkomst van gesubsidieerde duurzame energie onder grote druk. De winstmarges op speciaal de energieproductie zijn gedaald, wereldwijd, waardoor de exploitatie van de gas- en kerncentrales zwaar verliesgevend is geworden. Grote structurele verliezen zetten het voortbestaan van DELTA holding in de waagschaal. Lees verder

zondag 27 maart 2016

‘Samen voor ons eigen’

Vermaard vanwege hun theater en humor zijn ze, de Britten.

Eerst het theater, al had het eerste bedrijf van het Brexit-drama voor het Continent een nogal katterige bijsmaak. ‘Samen voor ons eigen’, was het motto van het partijprogramma van die visionaire heren Jacobse en Van Es, met Dikke Ik als nazaat. De Britten eisen dat de EU zich richt op de behartiging van de belangen van het Verenigd Koninkrijk.

Maar de Britten dringen ook aan op hervormingen binnen de EU. Ach, Britten en hervormingen, dat is een net zo gedurfde combinatie als die van onze jolige MP met visie.

Maar dan de humor. Vorige week las ik dat na de ruwe afschaffing van het decorum dat men na een lichte hand- druk van de koningin achterwaarts de zaal dient te verlaten nieuw onheil dreigt. Het ging om een onbesuisd voorstel van het Hogerhuis om wetteksten voortaan op archiefpapier in plaats van op kalfshuid te bewaren. Stel je voor! Een schok van ontzetting plantte zich voort binnen het Verenigd Koninkrijk. Al sinds 1215, het jaar van ondertekening van de Magna Charta, worden kalfshuiden gebruikt. Wat is dit dus voor een nieuwlichterij? Of wetten op kalfshuid worden geschreven of gedrukt is me niet bekend, maar deze oprisping van moderniteit wekte een herinnering aan mijn vader tot leven. Toen hij nog kandidaat-notaris was, we schrijven eind jaren dertig, werden alle notariële akten, afschriften en kopieën daarvan door notarisklerken met de hand geschreven. Op papier, dat wel, niet op kalfshuid. Mijn vader stelde voor om een schrijfmachine te kopen. Typen, carbonpapier, kortom een technische revolutie van formaat lag in het verschiet. Maar nee, de notaris, zijn broodheer, bleef staan in de traditie: ‘Meneer Klaassen, een notaris is geen acrobaat.’ Premier Cameron verijdelde de brute aanslag. Lang leve de kalfshuid.

De noodzaak tot hervormingen binnen de EU is boven iedere twijfel verheven, want de lappendeken van deals vertoont overmatig veel weeffouten. Maar hoe zien Britten die hervormingen? Dat is vrij simpel. Zij willen dat anderen hervormen en dat die hervormingen uitsluitend die anderen betreffen. Zo verzetten zij zich mordicus tegen fundamentele ingrepen in het bankwezen, daarin met overtuiging gesteund door ons land. Zoals ook dat enige paradijs op aarde, het stelsel van belastingparadijzen, beide landen verbindt. De beste hervormers beginnen met zichzelf.

De doos met Pandora’s plagen gaat verder open. Afspraak is geen afspraak. Een immens humanitair probleem wordt over de grens met de buren gekieperd. Ellende globaliseert. Het heeft er alle schijn van dat we alleen voor globalisering zijn, mits we daar aan verdienen. Zo gaan er stemmen op om alleen de vluchtelingen van wie we zelf kunnen profiteren veiligheid te bieden. Als waren het belastingvluchtelingen. Bommen – hoe ‘slim’ die ook mogen zijn – discrimineren niet tussen hoog en laag opgeleiden.

Engels sprekende vluchtelingen leren Nederlands, Nederlanders leren Engels. Laten we ook eens leren om elkaar te verstaan.

zaterdag 27 februari 2016

Vloedplanken

‘De dijken zijn goed’, zei de ingenieur van waterstaat na de wekelijkse kegelavond in Concordia tegen mijn ongeruste vader en hij stapte in de nacht op zijn fiets, naar huis aan de Lange Blokweg. Hij kon nog net met droge voeten binnenkomen, want toen hij de deur achter zich sloot, kwam het zeewater uit de polder aanzetten. Zo goed waren de dijken. Lees verder

vrijdag 29 januari 2016

Zoekslag

Dit jaar staat in het teken van William Shakespeare, die 300 jaar geleden is overleden. Hoe actueel is hij nog. Dat bleek weer eens tijdens de naweeën van die hilarische ‘zoekslag’ van de haperende hoeders van Veiligheid en Justitie in dat pakkende koningsdrama. Het Ministerie stond op stelten. De moderne dramaturg is helemaal met zijn tijd meegegaan: het tweede bedrijf was gul voorzien van politieke sjoemelsoftware. En de grootste regeringspartij had het al zo moeilijk met zijn coryfeeën. Lees verder

zaterdag 2 januari 2016

Ambities

De gemeente geeft ruim 8 miljoen euro per jaar meer uit dan soortgelijke gemeenten. Lees verder

vrijdag 4 december 2015

Doornroosje

Er wroeten nog meer politiemollen dan men al vreesde. De Nationale Politie – het speeltje van de verdreven heer Dickerdack – screent sollicitanten op zeer vertrouwelijke functies, mits het uitkomt. Helaas, dat komt lang niet altijd uit. Werkdruk, bezuiniging, incompetentie en zo. Bovendien, een maffia-maatje dat de lokroep van de politiek hoort, hoeft toch ook niet te worden gescreend? Moet kunnen. Lees verder

vrijdag 6 november 2015

Balans

Het Windpark Krammer gaat definitief door. Het Zeeuwse Landschap trekt de bezwaren tegen de bouw van 35 windmolens in, na toezegging dat er maatregelen zullen worden genomen tegen ecologische schade door de tiphoogte van 180 meter van de turbines: deze worden voorzien van detectiesystemen. Bij nadering van vogels en vleermuizen worden ze automatisch stilgezet. Chapeau! De toekomst is aan sjoemelsoftware. De innovatie van milieuvervuilingstechnieken schrijdt voort. Lees verder

vrijdag 9 oktober 2015

Exodus

Er zijn van die ogenblikken dat de tijd even lijkt te weifelen. Dan wordt het stil. Alle beweging komt tot stilstand, veel langer dan een ogenblik en je zoekt naar woorden, maar vindt die niet, omdat die er niet zijn. Zo gaat het als je die ene foto ziet. Lees verder

vrijdag 11 september 2015

Kommer

De Duitsers noemen deze periode Sauregurkenzeit, augurkentijd. De West-Vlamingen zeiden vroeger plattebonentijd. Wij houden het maar bij de komkommers. Hebben we die geleend van de Britten? Zij spraken ooit van cucumber-time.
Ik mis tegenwoordig toch wel het monster van Loch Nes en die enkele verdwaalde vliegende schotels. We moeten het nu maar doen met berichtjes over kleine en grote absurditeiten van eigen bodem.

In de luwte tussen al die sport-commercialiteit viel mijn oog de afgelopen weken op enkele eigenaardige berichten.

Allereerst In het weekblad Vrij Nederland. Daar las ik een interview met twee Nederlandse filosofen, die pal staan in een taaie strijd tegen corruptie, niet in eigen land, maar in de Oekraïne. Zij geven anti-corruptietrainingen aan een duizendtal gemeenteambtenaren in een stad in de Oekraïne. Dat moet toch wel een behoorlijk grote stad zijn of men heeft daar nog geen takendiscussie achter de rug. De training gaat het diepe in. Ambtenaren kunnen er zelfs voor kiezen om een button te dragen met de tekst: ik neem geen smeergeld aan. Zo wordt een coalitie van mensen van goede wil gesmeed, verduidelijken de hulpverleners. Dit project wordt gefinancierd door de EU.
Het moet gezegd: zelfs de bankiers eed valt in het niet bij deze aanpak.

Dat blootstelling aan extreem geluid gehoorschade oplevert, weet iedereen. In de werksfeer stelt de Arbowetgeving paal en perk. Maar vrijwillig mag je alles doen wat slecht voor je is. Wie niet meer goed horen kan, voelt een onherstelbaar gemis. Je zou dus verwachten dat maatregelen worden genomen. Maar nee, de draaiboeken voorzien niet hierin. Gelukkig biedt ook hier de vrije markt soelaas: oordopjes, in alles soorten en vooral prijsklassen. De duurste kosten rond de 180 euro.
Toch wel vreemd dat je naar muziek gaat luisteren met oordopjes.
Nog vreemder is dat je de geluidsversterkers niet wat zachter zet.

Eredivisievoetbal blijkt nu mogelijk zónder inzet van de ME. Nu pas realiseert men zich hoeveel de georganiseerde uitwassen van verveling de belastingbetaler kosten. De clubs kunnen zelf veel doen aan toezicht en controle, blijkt nu. Horizontaal toezicht dus eigenlijk, maar nu zinvol, en niet uit gemakzucht of besparing, zoals we meemaken in andere sectoren.

Onze defensie bedrijft vredesmissie over de hele wereld. Er was zelfs een alfabetiseringsproject van achttien weken. In die periode leerden de studenten lezen, schrijven en rekenen. Als dat mogelijk zou zijn, vroeg een Nederlandse politica zich af, waarom gebruiken we dat lesmateriaal dan niet in Nederland? Goede vragen worden zelden bevredigend beantwoord.
Hoe dat ook zij, het opleggen van vrede is altijd tot mislukken gedoemd. Waar geen wil is, is geen weg. Daarbij komt dat het leger kampt met een groot tekort aan materiaal en vooral ook munitie. Je gelooft je ogen niet, als je leest dat de soldaten al schietend PANG PANG moeten roepen. Ach, deden die soms al te schietgrage politieagenten dat ook maar vaker…

vrijdag 14 augustus 2015

Drama

Chinese opsporingsambtenaren gingen in het gigantische huis van een gevallen bestuurder op zoek naar bewijzen voor corruptie. Ze vonden van alles waaruit ze bewijs konden samenstellen. Maar wat hun vooral opviel was wat ze niet vonden. Ze vonden namelijk geen enkel boek. Nu ja, op dat ene na, naast zijn bed, maar die tekst was niet geschikt voor jonge lezers, volgens de krant afgelopen week. Het bericht vervolgt: De anti-corruptiedienst noemde het zorgelijk hoe weinig boeken worden aangetroffen in de huizen van onderzochte topbestuurders. De communistische partij kwam daarop met zeven boektips voor topbestuurders, waaronder twee boeken over de president. Chinese commentatoren wijten de ontlezing aan materialisme en nepotisme. Want wie nog slechts geïnteresseerd is in spullen heeft geen aandacht meer voor geestelijke verrijking. Lezen is tijdverspilling bij het klimmen naar de top. Het gaat immers om geld, de juiste vriendjes en familiebanden. Wie de top wil bereiken, kan beter gaan netwerken dan leren of lezen.
Dit bewijst maar weer dat de wijzen uit het oosten komen.
Ooit noemde Cicero een kamer zonder boeken een lichaam zonder ziel.
Lees verder

vrijdag 17 juli 2015

Pé Pastinakel zuchtte:

Mijn hoofd is tochtig, veel weet waait weg.

Na de verhoren van de Fyra enquête commissie moest ik denken aan twee denkers. Allereerst natuurlijk aan Johan Cruijff: Ik maak eigenlijk zelden fouten, want ik heb moeite me te vergissen. Maar ook aan Pé Pastinakel.

Lees verder

vrijdag 19 juni 2015

Begrotelijk nieuws

“We zitten hier gezellig en we zitten hier OK”. Woorden die ooit oprispten uit de dichtader van Willy Alfredo, net als: “Roept u maar!” Op commando bleef de sneldichter rijmelen, voor volle zalen. Hoort dit vertier tot het verleden? Het heeft verdacht veel weg van hoe de politieke kopstukken van nu hun standpunten laten bepalen door peilingen. Maurice de Hond levert zijn ‘rijmwerk’ af, als vangst uit de troebele vijver met kiezers.
Behalve karakterloos is het ook wat onnozel om zo blind te varen op het kompas van peilingen. Denk aan de verkiezingsuitslag in het Verenigd Koninkrijk. Lees verder

vrijdag 22 mei 2015

Leeuwenbeding

‘Scheppen’, riep hij ‘gaat van AU!
hier moet nog wat suikerschuim,
gaat vanzelf, zoals berouw.
Nog wat ronder. Bloedt mijn duim?’ Lees verder

vrijdag 17 april 2015

Eet mij

Het Masterplan “Zicht op ’t Sas” is een belangrijk gemeentelijk beleidsstuk. Het boekwerk is het bestuderen beslist waard. Volgens de aanbiedingsbrief is het nog geen ‘wettelijke planvorm’, maar een tussenstap, waarin de randvoorwaarden en uitgangspunten voor ontwikkelingen in het plangebied zijn vastgelegd. Uitvoering is nog niet aan de orde. Het plan zal worden ‘vertaald en meegenomen’ in een nieuwe structuurvisie voor Zierikzee. Dan pas komt het tot uitvoering. Lees verder

vrijdag 27 maart 2015

Klokken zonder klepels

Liever kranten zonder regering dan een regering zonder kranten, zei Thomas Jefferson, de geestelijke vader van de VS. Deze wijsheid geldt nog steeds. Het aantal onafhankelijke regionale en lokale kranten is nogal afgenomen, een landelijk fenomeen. Voor de democratie is dat geen goede zaak. In een recent aan het kabinet uitgebracht rapport, ‘Leegte in het landschap’ (www.dsp-groep.nl), staat hoe lokale bestuurders omgaan met die ontwikkeling. Een deel van hen betreurt dat zij daardoor onvoldoende verantwoording kunnen afleggen. Dat siert hun. Maar het rapport constateert ook droogjes dat sommige bestuurders het eigenlijk wel prima vinden zo. Dat heet bestuurscultuur. Daar zitten we mooi mee. Lees verder

vrijdag 6 maart 2015

Bruidsschat

Ruim 20 jaar geleden vroeg de Museumhaven aan de gemeente Zierikzee om bordjes in de stad met ‘museumhaven’. Geen antwoord. Na een nieuwe poging, met het aanbod om zelf die bordjes voor eigen rekening aan te brengen, kwam wel antwoord: ‘Uw vraag is duidelijk, maar u moet begrijpen dat we op dit moment werken aan een integraal plan voor bewegwijzering. Daarom kunnen wij geen gehoor geven aan uw verzoek.’ Vandaag zijnde bordjes echt verhangen. Een extern bureau gaat met 152.500 euro aan de slag. Zo kan het ook.
Toch ontwikkelde die zelfde gemeente Zierikzee in 1997 het project ‘Maritieme Stadsontdekkingstochten Patriciërs & Piraten’, in constructieve samenwerking met toenmalig voorzitter van de Museumhaven Jan Huijbrecht. De link Museumhaven, scheepswerf en Maritiem Museum paste goed in de ontwikkeling van een toeristisch product dat de Provincie toedacht aan Zierikzee als Geuzenstad. In Brussel lag subsidie op de plank. Hoe dit, na de samenvoeging, afliep kunnen we lezen in de Kroniek van Stad & Lande (2005). Beleid is meer dan rapporten laten schrijven. Lees verder

vrijdag 6 februari 2015

Oliebollen!

Met een oliebol in de hand wens ik al mijn trouwe lezers alle goeds voor 2015 en maak ik van de gelegenheid gebruik om ieder te bedanken voor al die zo aardige reacties op mijn stukjes. Instemmend, als ik weer eens een kritische noot kraak over het doen en laten van het gemeentebestuur, op zoek naar een luisterend oor. Volgens de betreurde Els Borst is kritiek een gratis advies. Het ware daarom te hopen dat de Kerstboodschap van de Paus ook is geland bij het nieuwe college: ‘Een curie die niet kritisch naar zichzelf kijkt en niet wil verbeteren, is ziek.’ Zo, de diagnose is gesteld. Nu nog het zorgplan. Lees verder

vrijdag 9 januari 2015

Boven het dal

Hij was de man, die iets miste en hij wist niet wat,
de man die iets verlangde en hij wist niet wat,
de man die iets zeggen wilde en hij wist niet wat.

Nescio legt deze woorden in de mond van kantoorklerk Janus in zijn autobiografische verhaal ‘Najaar’ uit de bundel ‘Boven het dal’. Janus staat, na meer dan een halve eeuw, nog steeds model voor de tijdgeest. Maar pas op: tijdgeesten maken de geschiedenis. In het schouwtoneel van de wereld krijgen we allemaal een rol, zonder veel invloed op de verdeling. Desondanks is het onze dure plicht om die rol goed te spelen.
Lees verder

vrijdag 12 december 2014

Vragen

In januari 1929 stelde Koningin Emma bij Radio Kootwijk de nieuwe kortegolfzender voor de radiotelefoonverbinding met voormalig Nederlandsch-Indië in gebruik met de legendarische woorden: Hallo Bandoeng, hallo Bandoeng, hoort u mij? Lees verder

vrijdag 14 november 2014

De Karabijn kwam over de post

De Karabijn kwam over de post. Intrigerend. Hoe zit dat? Lees verder

vrijdag 17 oktober 2014

Het positieve interview met de nieuwe voorzitter van de rekenkamercommissie vorige week verdient nog wat aandacht.

De voorzitter stelt dat het de inwoners niet duidelijk is waarvoor een rekenkamer bedoeld is. Dat is waar. Een rekenkamer rekent niet. Je moet er wel op kunnen rekenen. Volgens de voorzitter is een rekenkamer vooral een constructief instrument om processen waar nodig te verbeteren. De website van de rijksoverheid ‘De lokale rekenkamer en rekenkamerfunctie’ legt dit uit: een rekenkamer moet de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur onderzoeken. Dat onderzoek moet betrouwbaar, degelijk en onpartijdig zijn. Lees verder

vrijdag 19 september 2014

Wat zie ik?

Kennis is soms niet veel meer dan een weefsel van vermoedens. En wat is echt? Iets is pas echt, zei Jan Wolkers, als het kunst is. In een trompe-l’oeil worden we op het ver- keerde been gezet door een inventief spel met perspectief en schaduw. Puur gezichtsbedrog. Het duurt even voordat je ziet wat je ziet. Niets is wat het schijnt.
Illusionisme werd ooit als techniek toegepast op schilderijen, plafonds en muren. Soms om andere dan puur artistieke redenen. Kostenbesparing bij voorbeeld. Een nepzuil of een nepkoepel is goedkoper dan een echte. Maar het waren kunstige stalen van grotendeels teloor gegaan vakmanschap. Wie kan vandaag nog marmer of houtnerf schilderen? Schilders van stillevens waren heuse virtuozen in verbeelding. Ze draaiden hun hand niet om voor zeepbellen, glazen bollen, figuren die uit omlijstingen stappen en allerlei perspectivische raadsels.
De modernste vorm van deze kunstige zinsbegoocheling ligt in Engeland. Ter verhoging van de verkeersveiligheid werd als wapen tegen snelheidsduivels een groot gat op het wegdek geschilderd. Dat remt absoluut effectief. Een idee voor de Oude Haven?
Maar een recenter voorbeeld van een aloude trompe-l’oeil vinden we dichter bij huis: de historische gevels op de blinde muur van het hoekpand Maarstraat/Beddeweeg, op het meest geslaagde plein van de stad.

Een eerder specimen dateert uit 1949. Tijdens de viering van het 1100-jarig bestaan was oud Zierikzee nagebouwd. Ook ik liep als (mini-)poorter in ‘historische’ klederdracht. Ergens op zolder moet nog het kostuumpje liggen. Later werden incidenteel kleinere decors gebouwd, voor filmopnames. En het doek voor Mondragon, als pleister op de wonde.

Minder bekend is dat hier gedurende zijn laatste levensjaren de kunstenaar Folke Heybroek woonde. Hij overleed in 1983. Hij woonde en werkte een groot deel van zijn leven in Zweden. Daar maakte hij naam met zijn beschilderde glas-in-lood kerkramen. Ik herinner me dat hij me de schetsen en foto’s toonde van een net voltooide serie, met als Bijbelse thema’s: van korenaar tot brood en van druif tot wijn.
Incidenteel had Folke Heybroek opdrachten in ons land. Zo vroegen de nieuwe eigenaren van een monumentaal pand in de Van Eeghenstraat in Amsterdam hem om de blinden voor de vensters in hun grote voorkamer te beschilderen. Dat vond hij leuk. Hij bedong een volstrekt vrije keuze van onderwerp. En zijn opdrachtgevers mochten niet komen kijken voordat hij klaar was. Waarom? Dat bleek toen hij klaar was. Toen klapte hij de luiken dicht en toonde het kleurige tafereel: de overkant van de Van Eeghenstraat.

Ook voor andere vrienden, in één van de dorpen op ons eiland, ging hij aan de slag. In de keuken van hun prachtige ruime huis met vrij uitzicht in de polder schilderde hij rondom, net onder de vensters, een vervangende nieuwe horizon: een stukje weiland met koetjes, het zicht vanuit de keuken op het omliggende land.

Het zijn illusies, maar echt waar: illusies zijn de vlinders van de lente van het leven.

vrijdag 22 augustus 2014

Openbaarheid

Exotische culturen boeien, ja vertederen soms. En inheemse culturen? Zoals die weerspannige bestuurscultuur?

‘Een vraagstuk is zo nietig niet
als het hardnekkig
weerstand biedt’

…zei Piet Hein, een man van gezag.
Lees verder

vrijdag 25 juli 2014

Uitnemend

Consequent hamerde de Nationale Ombudsman, die lastpak, op integriteit van bestuur. Zijn vertrek was voor de regering een ware opluchting, want onkreukbaarheid en tegengas zijn niet populair bij machthebbers. Klokkenluiders wisten dat al. Onpartijdige deskundigheid en onafhankelijk toezicht zijn evenmin populair bij machthebbers. Hun ethiek heet opportunisme. Onderwijl worden tal van andere instituties van de rechtsstaat naar de marge verdreven, zoals de Rekenkamer, de Raad van State, het CPB en de WRR. De toch al visueel gehandicapte Vrouwe Justitia wordt stilaan ook nog eens doof. Zonder tegenspraak verdwijnt samenspraak. De gevolgen laten zich raden. Lees verder

vrijdag 27 juni 2014

Epinie

Het wordt tijd dat er een tegengeluid komt tegen al die mensen die tegen windmolens zijn. Hun argumentatie slaat vaak nergens op. Zo luidt de prikkelende stelling over strijders tegen windmolens, op www.epinie.nl. De site is een samenwerking tussen WereldRegio, Scoop en de Zeeuwse Bibliotheek en biedt een discussieforum voor mensen die feiten en argumenten verkiezen boven meningen. Scoop en de Zeeuwse Bibliotheek ondersteunen het debat met informatie. Een mooi initiatief! Lees verder

vrijdag 30 mei 2014

Samen verder!

De pers laat twee afgetreden wethouders terugblikken en herinneringen ophalen. Eén van beiden licht een tipje van zijn bestuurlijke sluier op met de bekentenis dat hij maar liefst 70 uur per week leest. Een beetje ongerust vraag ik me af hoeveel tijd er dan nog resteert voor besturen, en voor nadenken. Toch, aangenaam verrast, denk ik : nóg een lezer!
Maar zou de wethouder ook tijd gevonden hebben om naast zijn vergaderstukken Gabriel García Márquez te lezen? Volgens die pas overleden schrijver is het leven niet wat er is gebeurd, maar wat je je herinnert en hoe je het je herinnert. Immers, buiten kijf lopen op dat punt de herinneringen van de wethouder en die van mij nogal uiteen. Lees verder

vrijdag 2 mei 2014

Optimist

Op een Brood-matic voor een bakker- winkel in Lebbeke (B.) las ik eens:

bij foute keuze schuif niet openen
u kan nieuwe keuze maken
eenmaal open is kans weg
wij zijn niet verantwoordelijk voor uw misstappen/flaters

Nuttige instructies, ook voor stemmers. Immers, nu de schuif open is, kunnen we onze keuze niet meer terugdraaien. Lees verder

vrijdag 4 april 2014

Goed gedrag

Leeg en gehuldigd
kwam hij thuis,
vermenigvuldigd
tot een muis.

Dat versje van dichter A. Roland Holst bij diens zoveelste huldiging schoot me te binnen, na de zoveelste verkiezing en goed georganiseerde spontane huldiging van en door de machtigste Zeeuwen van dit jaar. Politici en ondernemers moeten zaken doen met elkaar. Zij moeten elkaar weten te vinden. Zij fêteren elkaar dus graag. Dat is dus niet bijzonder. Wel bijzonder is dat bij de uitverkiezing van een aantal politiek betrokkenen pijnlijke – soms zelfs vrij recente – dossiers in het vergeetboek zijn terecht gekomen. Lees verder

vrijdag 7 maart 2014

Codes

Sport is politiek. De Olympische Spelen zijn een perfect politiek vehikel voor superzaken. Lees verder

vrijdag 7 februari 2014

Nootjes

Spioneren, dat deed je vroeger zelf. Met spionnetjes aan de ramen hield je een oogje in het zeil. De telefonist luisterde mee bij het doorverbinden. De postbode las de briefkaarten voordat hij ze bezorgde. Ieder bleef op de hoogte. Spionage noemden we dat niet, wel sociale controle. ‘Echte’ spionage betrof ‘de vijand’. Dat was iets voor een onscrupuleuze durfal, die toch al alles wat voor het altaar kwam doopte. Nu wordt men spion als men geen soldaat kan zijn, om vrede op te leggen. Een moderne spion spioneert trouwens niet, hij verzamelt inlichtingen. Lees verder

vrijdag 10 januari 2014

Heilzaam

De Nationale Ombudsman is het beu, die betalingsmoraal van overheden. ‘Moraal’ in de zin van te laat of helemaal niet betalen. Daarom begint hij met een onderzoek. Knaagt er bij onze gemeente ook iets? Kennelijk heeft die niet veel fiducie in de eigen organisatie. Volgens eigen moreel kompas roept de gemeente schuldeisers op openstaande vorderingen te melden. Bij een extern bureau, een soort coach budgetbeheer. Lees verder

vrijdag 13 december 2013

Heilzaam

De Nationale Ombudsman is het beu, die betalingsmoraal van overheden. ‘Moraal’ in de zin van te laat of helemaal niet betalen. Daarom begint hij met een onderzoek. Knaagt er bij onze gemeente ook iets? Kennelijk heeft die niet veel fiducie in de eigen organisatie. Volgens eigen moreel kompas roept de gemeente schuldeisers op openstaande vorderingen te melden. Bij een extern bureau, een soort coach budgetbeheer. Lees verder

vrijdag 13 december 2013

Noach

Ruim 150 jaar geleden ontvluchtten 700 Zeeuwse landarbeiders, o.a. uit Schouwen-Duiveland, hun armzalige bestaan door te emigreren naar Brazilië. Men sprak van ‘Braziliaanse koorts’. In Antwerpen scheepten ze in aan boord van een zeilschip, want een stoomschip was veel te duur. De uitwijkelingen hoopten op een stukje eigen grond, werk, toekomst voor hun grote gezinnen. Lees verder

vrijdag 15 november 2013

Faling

Een koe blijft liggen tot ze weer opstaat en staat ze eenmaal, dan valt moeilijk te voorspellen wanneer ze weer gaat liggen. Naarmate de koe langer heeft gelegen, is de kans groter dat ze opstaat. Een koe die lang heeft gestaan, wil graag liggen.
Dit is ook wetenschap. Lees verder

vrijdag 18 oktober 2013

Klaroen

Goed handelen leidt tot succes. Toch is dat succes vaak meer geluk dan wijsheid. Bonussen bij voorbeeld staan zelden in verband met prestaties. Dat heeft de bankencrisis wel uitgewezen. Ieder beleid kan verkeerd uitpakken en dus is tijdige evaluatie daarvan raadzaam. Lees verder

vrijdag 20 september 2013

Vinex

Had iemand in zijn stoutste dromen deze harttransplantatie in de binnen- stad verwacht? De raad beslist niet. Aan de raad is het herinrichtingsplan nooit ter goedkeuring voorgelegd. De raad heeft daar nooit bezwaar tegen gemaakt. De raad keurde het resultaat – een steenwoestijn met de bedriegertjes als oase en een geulenpatroon als badeendje voor de hoogvliegers – nog geen evaluatie waardig in een openbaar debat. De geclusterde – keurige – terrassen kunnen niet verhelen dat het plein érg groot is geworden. Waarom eigenlijk? Dit nieuwe animatiegebied is toch bedacht voor evenementen? Maar waarom vinden die dan grotendeels plaats op het Havenpark en Kraanplein? Lees verder

woensdag 28 augustus 2013

Herken!

Luistervinken hebben toekomst. Ons land is zelfs kampioen afluisteren. Jaren geleden brak het de code van de Italianen om hun diplomatieke verkeer af te luisteren. De vriend van vandaag is immers de vijand van morgen. Britten tappen meer dan 200 glasvezelkabels af. 95% van het wereldwijde mail- en telefoonverkeer loopt via die kabels. Vergeleken daarmee is de netwerkspionage door de VS klein bier. Lees verder

zondag 18 augustus 2013