Vacaturebank

WereldRegio VacatureBank

Lid cliëntenraad • Admiraal de Ruyter ziekenhuis

Vacature lid cliëntenraad • Admiraal de Ruyter ziekenhuis

In de Cliëntenraad Adrz ontstaat per 1 januari 2020 een vacature voor:

Lid Cliëntenraad

Voor meer informatie zie www.adrz.nl/clientenraad.

In het Adrz worden jaarlijks 30.000 mensen opgenomen en bezoeken 260.000 onze spoedeisende hulp en poliklinieken. Iedere medewerker zet zich in om de patiënten de best mogelijke zorg te bieden. De belangenbehartiging van de patiënten loopt via de Cliëntenraad Adrz en is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De negen leden tellende raad gaat uit van een proactieve opstelling.

vrijdag 27 september 2019