Actueel SD

Zeeuwland krijgt goede beoordeling na fusie

Dit jaar is Zeeuwland voor het eerst beoordeeld na de fusie met Woonburg twee jaar geleden; met een goede uitslag.

Zeeuwland laat zich eens per vier jaar beoordelen. De zogenoemde visitatie geeft Zeeuwland, de Raad van Commissarissen, de huurders, gemeenten en andere belanghebbenden en belangstellenden inzicht in de prestaties van de corporatie. Ook is het een belangrijk instrument om de maatschappelijke waarde van een corporatie zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Zeeland reageert in een reactie op haar eigen beoordeling: ,,Het nieuwe Zeeuwland is er in geslaagd de sterke punten van beide moederorganisaties te verenigen in een nieuwe consistente totaalaanpak. De corporatie krijgt een groot compliment, zowel voor het gevolgde transparante fusieproces als voor de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en de doelmatigheid. Zeeuwland wordt beschreven als een eigenzinnige corporatie die het anders doet dan de gemiddelde corporatie in ons land. Eigenzinnig zijn is geen doel, maar een resultaat van de wijze waarop de corporatie werkt. Het grote werkgebied en de diversiteit van de kernen vragen om wisselende oplossingen voor wisselende opgaven. Zeeuwland durft daarin originele keuzes te maken samen met haar klanten en stakeholders”.

De beoordeling van de prestaties vindt plaats vanuit een aantal invalshoeken. Per perspectief ontvangt de corporatie een eindcijfer. Zeeuwland krijgt de volgende beoordelingen:
Perspectief

Presteren naar Opgaven en ambities
7.6
Presteren volgens belanghebbenden
8,1
Presteren naar vermogen
8,0
Governance van maatschappelijk presteren
8,0

dinsdag 10 september 2019