Actueel SD

Landschapscamping moet huiswerk overnieuw doen

De landschapscamping Kijkuit in Zonnemaite moet haar huiswerk overnieuw doen wat het plan ‘het meest duurzame verblijf in Zeeland’ betreft.

Dat hebben burgemeester en wethouders dinsdag bepaald. Het plan is onvoldoende uitgewerkt om tot een principebesluit te komen, zo menen B en W. ,,Er dient onder andere een concept businessplan te worden ingediend en een nadere motivatie op welke wijze het plan bijdraagt aan een versterking van het landschap en natuur. Inzicht moet worden gegeven in de wijze waarop duurzaamheids-maatregelen worden genomen om te kunnen beoordelen of uitbreiding tot 30% op basis van de Agenda Toerisme kan worden toegestaan,” zo schrijft het college. De ondernemer heeft tot 1 december om op die vragen antwoord te geven.

dinsdag 9 juli 2019