Actueel SD

Zorgen over herverdeling geld minima

Het Senioren Forum en het platform voor mensen met een beperking zijn niet blij met de manier waarop de gemeente zorggeld herschikken.

De gemeente gaat minima-gezinnen met oudere kinderen en een zorgvraag wat meer geven. maar dat gaat ten koste van de chronisch zieken in de gemeente. Die krijgen daardoor wat minder. Het Senioren Forum en het Platform zijn van mening, dat ook chronisch zieken iedere cent kunnen gebruiken. De sociale Adviesraad schaart zich achter achter de gemeentelijke handelswijze, maar pleit er wel voor dat doelgroepen goed geïnformeerd worden over de regelingen die er zijn. De gemeente heeft de wijziging ingezet maar aanleiding van een studie van het Nibud, dat overigens zeer te spreken is over de manier van werken van de gemeente.

woensdag 15 mei 2019