Actueel SD

Zeeuwse gemeenten bezoeken Bruinisse

Maandag 20 mei vindt de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) plaats in Bruinisse.

Deze jaarvergadering is beurtelings in een van de Zeeuwse gemeenten. In 2019 is Schouwen-Duiveland gastheer. Voor de bijeenkomst, waar aan circa met honderd bestuurders deelnemen, is een representatief programma bedacht. Dat is nadrukkelijk gebaseerd op onderwerpen van nu, passend bij de strategische visie van de gemeente. De onderwerpen gaan over duurzame energie, kleine kernen en hun mogelijkheden en over burgerinitiatieven- en participatie. Er is een drietal excursies georganiseerd. Zo is er een bezoek per boot aan Windpark Krammer, waar woensdag Koning Willem-Alexander de openingshandeling zal verrichten. Daarnaast wordt het Tidal Technology Center in de Grevelingendam bezocht en is er een dorpswandeling met bedrijfsbezoeken in Bruinisse.

dinsdag 14 mei 2019