Actueel SD

B en w onderzoeken status Brouwerseiland

Burgemeester en wethouders onderzoeken op dit moment of Brouwerseiland wel of niet als pijplijnproject gezien moet worden na het vernietigende oordeel van de Raad van State.

Dat antwoordt het college op vragen van Sandra Fontein van D66 (foto). Wat haar betreft is Brouwerseiland van de baan en zo denken de meeste politieke partijen er nu over. Zelfs de voorstanders van weleer. Met uitzondering van de VVD die het nog in studie heeft. Maar B en W willen juridisch onderzocht hebben of Brouwerseiland echt van de baan is. Ook is het college benieuwd naar de plannen van initiatiefnemer Brouwerseiland BV, dat binnenkort een aandeelhoudersvergadering houdt. Een pijplijnproject wordt in de regel alsnog in behandeling genomen, omdat het er al lag voordat beleid gewijzigd werd. Daar aast de raad nu op. Maar Brouwerseiland is geen nieuw project in die zin en kan dus ook als pijplijn uitgelegd worden. Dan is het de vraag of de raad er een streep door kan zetten.

dinsdag 14 mei 2019