Actueel SD

Reddingbootdag geschrapt op Neeltje Jans

Het afgelopen jaar waren tijdens de Reddingbootdag bijna 1000 belangstellenden die het KNRM station Neeltje Jans bezochten, maar dit jaar gaat deze dag niet door.

Neeltje Jans is op deze jaarlijkse dag een van de drukst bezochte KNRM stations van alle 45 KNRM stations.
Donateurs van de KNRM krijgen daarbij de mogelijkheid een vaartocht met een van de reddingboten mee te maken. Er zijn ook belangstellenden die donateur worden op die dag en zij konden in het verleden dan ook direct meevaren. Nu de regelgeving eerder dit jaar is aangescherpt en op handhaving scherper wordt toegezien is het niet meer mogelijk om met meer dan 12 passagiers te varen (bij een echte reddingsactie is deze beperking er niet). Hierbij zullen lange wachtrijen ontstaan. Lange wachtrijen in voorgaande jaren hebben al tot irritatie van de aanwezigen geleid en dat is niet de bedoeling van deze dag. Gezien de inrichting van de directe toegang tot het station kan bij een grote toeloop van belangstellenden een gevaarlijke situatie ontstaan, waardoor de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. De plaatselijke commissie KNRM Neeltje Jans heeft daarom besloten om de Reddingbootdag dit jaar niet te laten doorgaan om veel teleurstelling te voorkomen.

Volgend jaar zal een aangepast programma worden aangeboden, waarbij de donateurs in ieder geval zo veel mogelijk mogen meevaren. Hoe dat dan wordt geregeld is nog in voorbereiding. Op veel andere KNRM stations kan men 11 mei a.s. wel meevaren. Zie daarvoor de website www.knrm.nl/reddingbootdag.

zondag 14 april 2019