Actueel SD

Isolatiegeld voor particulieren

De gemeente heeft een ton uitgetrokken om inwoners te verleiden hun woning te gaan isoleren.

Vandaag heeft wethouder Ankie Smit (GroenLinks, foto) de spelregels vastgesteld met het college van burgemeester en wethouders. Om bewoners te verleiden om nu wel te besluiten om isolatiemaatregelen te nemen, dient het financiële voordeel voldoende groot te zijn. Daarom willen B en W 30% van de kosten van het aan laten brengen van de isolatiemaatregel tot een maximum van € 1500,- per woning, te vergoeden. Om recht te hebben op de maximale subsidie zal men dus voor € 5.000,- aan maatregelen moeten laten aanbrengen. Een dergelijke investering aan isolatie zorgt in de regel voor een aanzienlijke besparing op de warmtevraag. Afhankelijk van de maatregel, gevel-, dak- of vloerisolatie, of het toepassen van HR++ glas, zijn hierdoor de terugverdientijd van de investering aanzienlijk naar beneden gebracht. Met dit bedrag kunnen in de meeste gevallen meerdere maatregelen worden genomen. Voor iedere woning kan slechts éénmaal subsidie worden aangevraagd.

Om te stimuleren dat buurten gezamenlijk aan de gang gaan met het terugbrengen van de warmtevraag, wordt bij een gezamenlijke aanpak een bonus van 10% op het subsidiebedrag verleend. Een gezamenlijke aanpak moet wel voldoen aan deelname van minimaal vijf aanvragers, allen afkomstig uit de 4-cijferige postcode, en allen gelijktijdig met een aanvraag komen. Iedereen moet zelf aanvragen en bij de aanvraag moet aan de hand van een gezamenlijke offerte of actieplan blijken dat het om een gezamenlijke aanpak gaat. Op die manier hopen we dat mensen die minder kennis hebben, mee kunnen lopen bij dit soort buurtaanpakken en ook voor een subsidie in aanmerking kunnen komen.
Subsidies worden verstrekt voor woningen, goedkoper dan drie ton en alleen woningen gebouwd vóór 1975 komen in aanmerking.
De honderdduizend euro was al eerder door de raad beschikbaar gesteld. De wethouder moest met spelregels komen en heeft dat nu gedaan.

dinsdag 19 maart 2019