Actueel SD

Kazernering kan weer wat uitdelen

Het Fonds van Kazernering heeft zó weinig rente-inkomsten op haar vermogen gehad, dat er de afgelopen twee jaar geen geld uitgekeerd is.

Daarin komt nu met steun van de Kiwanis verandering, zij het bescheiden. Het fonds bestaat in Zierikzee sinds 1811. Vroeger werd met geld uit dit fonds de kosten van inkwartiering van militairen betaald. Nu geeft het fonds tegemoetkomingen voor allerlei activiteiten in Zierikzee. De doelstelling is ruim. Het moeten doeleinden of activiteiten zijn op sociaal of cultureel terrein binnen de gemeente Zierikzee en/of gericht zijn op inwoners van Zierikzee. De tegemoetkomingen zijn vooral bedoeld voor eenmalige activiteiten of uitgaven. In het bijzonder wil het fonds die zaken proberen te ondersteunen, die buiten de gebruikelijke subsidiekaders vallen. In 2019 is 500 euro beschikbaar om te verdelen. Het fonds was in de afgelopen twee jaar niet meer in staat bijdragen te geven vanwege de zeer lage rentebaten. Dankzij een gift, voortgekomen uit de Kiwanis-quiz, die in 2018 werd gehouden, kan het fonds het genoemde bedrag verdelen.

Wie in aanmerking wil komen voor een tegemoetkoming kan voor 1 april een aanvraag door middel van een brief indienen bij het Fonds van Kazernering, p.a. Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee. De aanvraag moet een zo duidelijk mogelijke omschrijving bevatten van het doel of de activiteit waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd. Voor zover mogelijk moeten de begroting voor 2019 en de rekening over 2018 van de instelling of vereniging worden bijgevoegd.

dinsdag 12 februari 2019