Actueel SD

‘Zuidhoek blijft en het werk ook’

De Zuidhoek blijft bestaan en wie er nu werk heeft hoeft zich geen zorgen te maken.

Dat was vanmiddag de kernboodschap aan het personeel van de sociale werkvoorziening. Vandaag hebben burgemeester en wethouders eindelijk een koers uitgezet voor de Zuidhoek. Een nieuwe koers, omdat het rijk steeds meer bezuinigd en er steeds minder plaats is voor beschut werk. Maar wie nu beschut werk doet , kan blijven. De Zuidhoek gaat worden ingezet om mensen in de breedste zin van het woord aan het werk te helpen. Geprobeerd wordt dit met zo weinig mogelijk geld te gaan doen. ‘Sturen op gewenst volume’ heet de ingezette koers. In 2024 (over zes jaar) wordt gekeken hoe de Zuidhoek er in slaagt aan de verwachtingen te voldoen.
Overigens verandert er intern wel het nodige. Op sommige afdelingen wordt het drukker, anderen verdwijnen. Ook het regulier personeel in de leiding en begeleiding zal afnemen, maar van gedwongen ontslagen zal geen sprake zijn. De delen van het gebouw die leeg komen te staan, kunnen worden verhuurd.

dinsdag 8 januari 2019