Actueel SD

Gezamenlijke verklaring onderwijs over samenwerking

Obase (openbaar) en Radar (protestants-christelijk) hebben als onderwijsorganisaties zondagavond een gezamenlijke verklaring naar buiten gebracht over hun samenwerking.

Aanleiding is het voornemen van Leefbaar Schouwen-Duiveland en lijst Haack om donderdag in het begrotingsdebat nauwere samenwerking af te dwingen. De twee politieke partijen stellen dat die samenwerking nodig is om te komen tot regioscholen. Een aantal jaren geleden werd er nog voorzichtig gesproken over een fusie tussen Obase en Radar, maar die bleek niet haalbaar. Maar volgens de twee staat dat samenwerking niet in de weg. Beide directeuren (Ewald de Keijzer, Obase en Clemens Pronk, Radar) hebben de volgende verklaring naar buiten gebracht.

De verklaring: Regioschool is de term die wordt gebruikt voor de school waar straks de kinderen van Schouwen naar toe gaan. Een locatie waar scholen, kinderopvang en kindvoorzieningen samenwerken en elkaar ontmoeten. Dit biedt heel veel voordelen: een mooi, nieuw fris gebouw, alle ruimte voor ontwikkeling, de laatste snufjes, kennisdeling en natuurlijk veel leren van elkaar. Iedereen is nieuwsgierig naar de nieuwe school met kinderopvang en dan vooral naar waar deze komt te staan.

Ewald de Keijzer, directeur-bestuurder Obase: “Het wordt een bijzondere plek. Anders dan anders. En juist daarom, gaan we niet over één nacht ijs. We kijken samen met de gemeente naar voordehand liggende locaties als de kernen, maar zien ook mogelijkheden daarbuiten. Eén plek waar dit allemaal kan.”
Meer dan de school alleen
De keuze van de plek is van meer factoren afhankelijk dan alleen het aantal leerlingen. De keuze gaat ook over afstanden. Hemelsbreed meten, is te kort door de bocht, het gaat om logische routes. Wat vinden ouders fijn, hoe rijden zij? De keuze gaat over vertrouwdheid. Waar voelen kinderen zich veilig? Een nieuwe school op een open terrein? Een groene omgeving? Waar voelen zij zich snel thuis? Het gaat ook over het sociale netwerk. Waar ga je sporten of naar muziekles? Waar wonen vriendjes en vriendinnetjes? Hoe en waar spreken ze af? Kortom de keuze is meer dan de school alleen.

Clemens Pronk, algemeen directeur Radar: “Als ouder moet je erop kunnen vertrouwen dat de scholen hier een goede beslissing in nemen, niet geleid door geluiden van buitenaf, maar met visie voor de toekomst van je kind.”

Schoolbesturen trekken gezamenlijk op

De schoolbesturen van Obase en Radar zien uit naar de invulling van hun nieuwe locatie. Bij een proces als dit, gaat het volgens hen niet alleen om het kiezen van een geschikte plek, maar vooral ook over de inhoud daarvan. Het gebouw moet toekomstgericht en innovatief onderwijs mogelijk maken. Een samenwerking als deze is uniek te noemen en biedt veel mogelijkheden. Kansen die ze graag samen aanpakken.
Ewald de Keijzer: “Deze nieuwe school is echt voor iedereen, dit voel je in de samenwerking met alle betrokken partners (red: schoolbesturen, Kibeo, gemeente), alle neuzen staan dezelfde kant op. Het gaat om de kinderen. Het is zo fijn dat die kleintjes zo door kunnen stromen naar hun nieuwe school, alles op één vertrouwde plek.”

Samenwerking al jaren intensief

Obase en Radar hebben een gedeelde visie over ‘de regioschool’ en hebben goede ervaringen in samenwerken. Zo hebben zij samen het Taalexpertisecentrum in Zierikzee opgericht. Ook op het gebied van schoolbegeleiding, ICT, opleiden in de school, weerbaarheidstrainingen (Kanjer) en onderhoud werken ze intensief samen.
Clemens Pronk: ”Het feit dat we niet zijn gefuseerd, heeft geen enkel negatief effect gehad op onze samenwerking. Sterker nog: we doen meer samen dan ooit tevoren. De sfeer is zeer goed en constructief te noemen.”

zondag 4 november 2018