Actueel SD

De Wieken start met mondzorgproject

Eilandzorg start een project mondzorg in zorgcentrum De Wieken in Zierikzee.

Ouder worden is niet alleen van invloed op het lichaam, maar ook op het gebit. Daarbij hebben ziekten zoals suikerziekte, reuma en diabetes een relatie met ziekten in de mond. Het gebit moet goed verzorgd blijven. Daarbij is tandartsbezoek belangrijk, ook als iemand een kunstgebit heeft. In de praktijk gaan ouderen minder vaak, of helemaal niet meer, naar de tandarts. Bij Eilandzorg Locatie De Wieken wordt momenteel samen met de specialist ouderengeneeskunde en de tandarts een nieuw beleid voor mondzorg ingevoerd.
Dit betekent dat bij alle cliënten die in Locatie De Wieken wonen met een WLZ indicatie ‘verblijf en behandeling’ een mondzorg intake wordt gedaan. Hierna wordt een mondzorgplan opgesteld. Dit mondzorgplan is onderdeel van het zorgplan. Na het opstellen hiervan worden afhankelijk van de situatie vervolgafspraken gemaakt.
Eilandzorg werkt hierin samen met Vitadent. Dit is een organisatie gespecialiseerd in mondzorg voor de ouder wordende en zorgafhankelijke cliënt. De tandarts en mondhygiëniste beschikken over mobiele apparatuur, waardoor cliënten in de meeste gevallen in de eigen vertrouwde omgeving behandeld kunt worden.

woensdag 13 juni 2018