Actueel SD

Zeemeermin op 28 april op haar plaats

Het standbeeld van de zeemeermin wordt op zaterdag 28 april onthuld op de rotonde bij de trap van Westenschouwen.

De festiviteiten rondom de onthulling beginnen om 16.00 uur. In de Middeleeuwen ontstond bij de monding van de Schelde een bloeiende vissersplaats. Deze nederzetting had veel te lijden van de stormen. Daarom werd meer landinwaarts rond 1300 een nieuwe haven aangelegd die aansloot op de kreek de Amer, waarin een sluis en een spuikom werden aangelegd. Ook werd hier een watermolen gebouwd. Bij de haven werden huizen gebouwd en weldra kwam de aanduiding Westende van Schouwen of Westenschouwen in gebruik. Meer landinwaarts verrees een nieuw welvarend dorp.
De vissers uit dit welvarende dorp vingen op een dag een zeemeermin in hun netten. De echtgenote van de zeemeermin, de meerman, zwom achter de boot aan tot in de haven. De zeemeermin smeekte om vrijgelaten te worden, maar de vissers lachten haar uit. En zij stierf op de kade. De meerman ontstak in grote woede. Hij gooide een handvol zand in de haven en profeteerde: ‘Westenschouwen, ’t zal u rouwen dat u genomen hebt mijne vrouwe, Westenschouwen zal vergaan, alleen de toren zal blijven staan’.
En zo gebeurde het. Omstreeks 1500 verzandde de haven en overstoof daarna. Het dorp verviel in bittere armoede. De huizen werden afgebroken en alleen de toren van de kerk bleef staan en werd later afgebroken in 1846. De restanten van deze havenbuurt liggen nu nog op het strand onder het zand. In Westenschouwen is geen hard bewijs meer terug te vinden van dit verleden en de zeemeermin.
Door de Vereniging Westenschouwens Welvaren is het plan opgevat om de zeemeermin op de rotonde bij de trap en dus dicht bij de zee een plek te geven. Het is een ontwerp geworden van het silhouet van de zeemeermin uitgevoerd in roestvrij staal geplaatst op een sokkel van schelpen (2,5 meter hoog). Westenschouwen identificeert zich met dit standbeeld van de zeemeermin.

woensdag 4 april 2018