Actueel SD

Zorgen VVD over terugkeer getijde in Grevelingen

De VVD wil weten wat de eventuele consequenties zijn van getijde in de Grevelingen.

De minister van Economische Zaken heeft afgelopen week 75 miljoen toegezegd voor het maken van doorlaten in de Brouwersdam, teneinde de waterkwaliteit van de Grevelingen te verbeteren. De fractie van de VVD Schouwen-Duiveland juicht dit toe maar maakt zich tegelijkertijd zorgen over de terugkeer van getijden in de Grevelingen en daarmee het risico van verzilting van (landbouw-)gronden. Om eventuele toekomstige schade te kunnen meten, zou nu een zogenaamde nulmeting moeten worden uitgevoerd. Raadslid Tom Soeters (foto) wil dat burgemeester en wethouders actie ondernemen om een en ander in kaart te brengen.

WO

maandag 12 maart 2018