Actueel SD

Opruimactie Schone Schelde

Zeeland Schoon start een nieuwe actie en roept belangstellenden op om mee te doen.

Op zaterdag 3 maart start de actie ‘De Schone Schelde’ waarbij vrijwilligers de strandjes bij De Schelphoek en bij Ouwerkerk tussen 10.00 en 12.00 uur van zwerfafval kunnen ontdoen. Tijdens de jaarlijks terugkerende activiteit ‘Schone Schelde’ ruimen vrijwilligers in heel Zeeland op verschillende locaties de oevers en dijken van de Westerschelde en Oosterschelde op.
Na een gezamenlijke start om 10.00 uur wordt uitgelegd wat de bedoeling is en worden materialen uit gedeeld zoals prikkers, knijpers, vuilniszakken en werkhandschoenen. Het verzamelde afval wordt door de gemeente opgehaald. De opruimactie vindt plaats in het kader van Schoon Zeeland. Schoon Zeeland is een initiatief van de vijf Zeeuwse centra voor Natuur- en Milieueducatie en de Zeeuwse gemeenten. Doel van Schoon Zeeland is de groeiende hoeveelheid zwerfafval tegen te gaan.
De Gemeente Schouwen Duiveland ondersteunt het project van harte en heeft het NME Centrum opdracht gegeven het project uit te voeren.
Meedoen? Stuur een mail vóór 28 februari naar terry.bom@nmesd.nl en geef hierin aan op welke locatie je aan de slag wilt gaan en of je versterking meeneemt.

maandag 12 februari 2018