Vacaturebank

WereldRegio VacatureBank

Gemeente – Onafhankelijk voorzitter adviesraad sociaal domein

Sinds een aantal jaren heeft de gemeente er veel taken bij gekregen op de verschillende gebieden van het sociaal domein. Het sociaal domein gaat over het leven van mensen. Over wonen, werken en actief betrokken zijn bij de maatschappij. Over opgroeien, naar school gaan en zelfstandig worden. Over leven met een ziekte of beperking.

De gemeente is verantwoordelijk voor het maken van beleid over al deze gebieden en vindt het belangrijk dat hierover vanuit de samenleving breed en integraal wordt meegedacht. Vanaf 1 januari stelt de gemeente daarom een nieuwe adviesraad in voor het gehele sociaal domein. De Adviesraad Sociaal Domein heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college over het beleid en de uitvoering binnen het sociaal domein. Voor deze adviesraad zijn wij op zoek naar een onafhankelijk voorzitter Adviesraad Sociaal Domein.

Wat wordt er van u verwacht?

De voorzitter geeft leiding aan de adviesraad en vervult -zeker in de opstartfase- de rol van kartrekker. Verder onderhoudt de voorzitter namens de adviesraad de contacten met het gemeentebestuur en vertegenwoordigt hij/zij de adviesraad naar buiten.
De adviesraad bestaat uit maximaal twaalf leden plus een onafhankelijk voorzitter, en vergadert ongeveer tien maal per jaar (in overleg in de avonduren of overdag).
De tijdsinvestering bedraagt naar verwachting acht dagdelen per maand. Het betreft een vrijwilligersfunctie waarvoor een maandelijkse vergoeding wordt toegekend.

Wie zoeken we?

Voor de functie van onafhankelijk voorzitter zijn we op zoek naar een maatschappelijk betrokken bruggenbouwer die:
• affiniteit heeft met het sociaal domein en interactieve beleidsvorming
• beschikt over bestuurlijke kennis en ervaring
• een kritische en onafhankelijke instelling heeft
• binding heeft met de lokale samenleving en beschikt over een breed netwerk

Hebt u belangstelling?

Wilt u meer weten over de functie? Neem dan contact op met de kwartiermaker van de nieuwe adviesraad Saskia van den Broek, e-mail svdbroek@zorgbelang-brabant.nl of telefoon 06 27 97 56 22.

U kunt uw brief en CV vóór 5 januari sturen naar:

Gemeente Schouwen-Duiveland Mevrouw A. Gravendeel
Postbus 5555
4300 JA Zierikzee

E-mail anne-marie.gravendeel@schouwen-duiveland.nl

De sollicitatiegesprekken worden gepland in de tweede helft van januari 2018.

Reageer op deze vacature

vrijdag 15 december 2017