Actueel SD

Bedrijfsleven moet aan de bak voor kansarme groep

Het bedrijfsleven in de regio gaat een cruciale rol spelen voor mensen, die lastig aan een betaalde baan kunnen komen.

Wethouder Cees van den Bos (SGP) ziet het als een ‘grote opdracht’ om de ondernemers hiervan komend jaar te overtuigen. Volgens hem kunnen de risico’s die veel ondernemers nog zien behoorlijk ingeperkt worden.

Het draait allemaal om de zogenoemde participatiewet. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt moeten aan werk geholpen worden. Mensen zonder juiste diploma’s lang werkloos of ouder dan 55 jaar. Niet meer door ze in de sociale werkvoorziening de Zuidhoek in Zierikzee onder te brengen. Het rijk heeft daar fors op bezuinigd. Nee, de bedoeling is dat het reguliere bedrijfsleven haar deuren opent voor deze groep.

Overigens blijven er mensen, die volgens de wethouder in een ‘beschutte’ omgeving blijven werken. Hij noemt een aantal van ongeveer zeventig mensen. Maar dat betekent tegelijkertijd, dat er de komende jaren honderden mensen met een achterstand het normale bedrijfsleven in moeten. De gemeente heeft daar ook een financieel belang, omdat zij de uitkeringen moet overmaken.

Van den Bos ziet een ambassadeursrol voor zichzelf (en daarmee de gemeente). ,,Wat is ik zie dat er bij de bedrijven zeker een bereidheid is om mee te werken. En er hang ook een verplichting in de lucht als het niet opgepakt zou worden.” Een zogenoemd verplicht quotum. En wat Van den Bos ook ziet is dat bedrijven bij het vissen naar opdrachten zelf ook suggesties doen om de kwetsbare groep erbij te betrekken.
Het komt er nu op aan om het bedrijfsleven uit te leggen op welke wijze ze mensen met een achterstand aan het werk kunnen helpen. En wat de gemeente hierin kan betekenen. Deze week heeft de nieuwe spelregels vastgesteld voor het re-integreren van de mensen.

De gemeente wil werkgeverssubsidies verstrekken tot €1000 per maand gedurende negen maanden. Ze denkt ook aan werkervaringsplaatsen en proefplaatsingen. In het laatste geval wordt gedacht aan de duur van drie maanden. En verder zijn er mogelijkheden van detachering, ondersteuning bij leer- en werktrajecten, scholing van alleenstaande ouders en persoonlijke ondersteuning.

De Zuidhoek speelt daarin een belangrijke rol in de ogen van de wethouder, die overigens ook nog steeds voorzitter van de Zuidhoek is. Van den Bos kondigde onlangs een onderzoek aan naar de structuur van de organisatie. De Ondernemingsraad wacht de resultaten in spanning af, maar wat voorzitter Fred Verloo betreft ,,blijft het zoals het nu is. We werken hard aan veranderingen. Ik schaam me er als Nederlander voor dat gehandicapten naar de bedrijven moeten terwijl er nog zoveel werklozen zijn.” Verloo wil het rapport eerst zien voordat zijn club een oordeel velt.

vrijdag 19 mei 2017