Varia

Wat is de staat van Zeeland?

Hoe gaat het met je? Dat is de kernvraag in het onderzoek naar werken, wonen en beleving onder 50.000 inwoners van Zeeland.

Op maandag 20 mei start voor de derde keer in twaalf jaar het onderzoek ‘Staat van Zeeland’. Met een vragenlijst wordt aan 50.000 inwoners van zestien jaar en ouder gevraagd hoe ze leven, wonen en werken, hoe het met hen gaat en hoe tevreden of ontevreden ze zijn. De vragen gaan bijvoorbeeld over de buurt, de woning, vrijetijdsbesteding, werk, natuur en gezondheid. De antwoorden leveren waardevolle informatie op, tot op het niveau van wijken en dorpen voor Provincie, gemeenten en organisaties. De ervaringen en meningen van de inwoners worden benut als input voor hun toekomstplannen.

50.000 inwoners van Zeeland krijgen een vragenlijst thuisgestuurd. De vragenlijst kan zowel op papier (terugsturen is gratis) als via internet worden ingevuld. De inwoners die een vragenlijst krijgen zijn willekeurig geselecteerd, dus er kunnen ook twee vragenlijsten in een gezin of huishouden terechtkomen. Zelf vragen om de vragenlijst in te vullen is niet mogelijk. ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland voert het onderzoek uit in opdracht van de Provincie en in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten. De vragen worden anoniem verwerkt. Onder de deelnemers worden 25 VVV-bonnen van 50 euro verloot.

Op 20 mei valt de vragenlijst op de mat. Het najaar wordt benut om te werken aan analyses en het schrijven van een provinciaal rapport en om de gegevens in te lezen in de databank. In januari 2018 is het provinciale rapport met de analyse van De Staat van Zeeland gereed, maar ook de gemeentelijke rapportages, gekoppeld aan de databank.

Als de informatie uit het onderzoek geanalyseerd en beschreven is, gaat de provincie met de gemeenten samen kijken waar het goed gaat, wat beter kan of anders zou moeten. Het doel is om een optimale mix te krijgen van gemeentelijk en provinciaal beleid. De gegevens zullen verder benut worden voor verdieping op onderwerpen of bij nieuwe onderzoeksvragen, zodat er zo min mogelijk aanvullend onderzoek nodig is.

woensdag 17 mei 2017