Actueel SD

Polderweg nieuwe straatnaam in Nieuwerkerk

Onlangs zijn omgevingsvergunningen aangevraagd voor de bouw van twee supermarkten op het terrein gelegen op de hoek van de Rijksstraatweg en de Loensweg.
Door het deel van de Stolpweg tussen de Deltastraat en de Rijksstraatweg een andere naam te geven is het niet nodig de huisnummers van de aan de oneven zijde van de Stolpweg gelegen woonhuizen en bedrijven te wijzigen. Dan ontstaat geen overlast en/of verwarring voor burgers en bedrijven.

Waarom de naam Polderweg? Dit is de oude naam van de verbindingsweg tussen de Rijksstraatweg en de Weststraat/Loensweg. Deze verbindingsweg is ongeveer zestig jaar geleden verdwenen, toen de Stolpweg vanaf de Loensweg in zuidelijke richting iets werd verlegd en doorgetrokken tot aan de Rijksstraatweg.

dinsdag 16 mei 2017