Actueel SD

Historisch grafveld aangetroffen op bouwplaats Zierikzee

Bij de voorbereidingen voor de bouw van woningen in Plan Buijse in Zierikzee zijn in de bodem archeologische resten aangetroffen. Het gaat om menselijke begravingen en resten van funderingen. Deze dateren vermoedelijk uit de late middeleeuwen.

Aan de hand van oude kaarten is bekend dat aan de zuidelijke rand van Buijse in het verleden een klooster heeft gestaan. De menselijke resten die zijn gevonden duiden waarschijnlijk op een grafveld van het voormalige klooster. De wijze van begraven, oost-west gericht, geeft aan dat het om een typisch christelijk gebruik voor die tijd gaat. Inmiddels zijn 29 nagenoeg complete skeletten gevonden.

Bij het opgraven van de resten werkt de gemeente samen met de vrijwilligers van de archeologische werkgroep Schouwen-Duiveland, conform het gemeentelijke archeologiebeleid. De medewerkers van archeologisch onderzoeksbureau Artefact meten vervolgens de locatie van elk skelet nauwkeurig in en documenteren de vondst. Hierna vindt onderzoek plaats naar bijvoorbeeld het geslacht en worden de skeletten herbegraven op de gemeentelijke begraafplaats.

Bij de voorbereiding van plan Buijse is al rekening gehouden met de vondst van archeologische resten. Om deze reden is in het voorjaar 2015 aan de Slabberswerf een zogenaamd proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Voor de zomer zijn bij het aanleggen van kabels van DELTA ook al muurresten gevonden.
De kabels zijn vervolgens onder archeologische begeleiding aangelegd en de muurresten zijn gedocumenteerd. De verschillende vondsten geven een goed beeld van hoe Zierikzee er in de late middeleeuwen uitgezien moet hebben.

Het bouwterrein is afgezet met hekken. Het is niet toegestaan om zonder toestemming het bouwterrein te betreden en/of in de bodem te graven. Naar verwachting ondervinden de bouwwerkzaamheden een vertraging van ca. twee weken.

Geplaatst door: redactie Wereldregio

maandag 14 september 2015