Actueel SD

College houdt vast aan samenwerking Radar en Obase

Burgemeester en wethouders houden vast aan hun wens om de twee basisschoolbesturen Radar en Obase met elkaar te laten samenwerken. Dat schrijft het college woensdag in de beantwoording van vragen van de D66-fractie. Die partij vroeg onlangs opheldering over een uitspraak van een Radar-bestuurslid die zei liever geen homosexuele leerkracht voor de klas te zien. B en w verwijzen in de beantwoording naar de wettelijke kaders, die dat onderscheid niet toestaan. D66 schreef zich zorgen te maken over de samenwerking tussen Obase (openbaar) en Radar (protestants-christelijk) na de gewraakte opmerking in WereldRegio van 13 februari. Daarop schrijft het college: ,,Gezien de (verwachte) demografische ontwikkelingen acht het college het onverminderd van belang dat zowel Radar als Obase zich op haar toekomst voorbereid. Wij zullen er binnen onze mogelijkheden alles aan doen om de samenwerking tussen beide schoolbesturen te stimuleren en waar mogelijk te faciliteren, zoals ook verwoord in het collegeprogramma.” In een brief aan de ouders (zie eerdere berichtgeving) noemt het Radar-Bestuur alleen de katholieke school in Zierikzee en de pc-school Op Dreef in Bruinisse als mogelijke samenwerkingspartners. In juni komt Radar met een standpunt.

Geplaatst door: redactie Wereldregio

woensdag 11 maart 2015