Actueel SD

Twaalfhonderd keer nee tegen zorghotel

Het burgerinitiatief Red de Schelphoek  dient vandaag, vrijdag, de zienswijze in tegen bebouwing in de Schelphoek. Deze zienswijze is een reactie op de gebiedsvisie Schelphoek die grootschalige bebouwing wil toestaan.  De zienswijze van dit burgerinitiatief wordt  ondersteund door ruim 1.200 handtekeningen van medestanders. De handtekeningenactie op www.schelphoeknatuurlijk.nl loopt minimaal nog door tot en met december 2014. Overigens gaan de plannen van de Schelphoek vooral over de herinrichting van het gebied. Bebouwing – na een verzoek van Medisch Maatwerk Nederland – is daar een onderdeel van. Bezwaarmakers hebben er moeite mee dat de bebouwing onderdeel van de gebiedsvisie is. Een zienswijze is een eerste reactie op een voorgenomen besluit. Tegen het feitelijke besluit dat later wordt genomen kan formeel bezwaar aangetekend worden.

vrijdag 3 oktober 2014