Actueel SD

Burgers wapenen zich in strijd tegen zorghotel Schelphoek

Verontruste burgers zijn op internet een handekeningenactie gestart tegen het plan een zorghotel te bouwen in de Schelphoek bij Serooskerke. De gemeente is van plan om de initiatiefnemers van het plan groen licht te geven. Na betrekkelijke lauwe reacties komt het protest daartegen nu goed op gang.
De bezwaarmakers schrijven op hun site www.schelphoeknatuurlijk.nl: ,, De Schelphoek is een stiltegebied in het Nationaal Park Oosterschelde, het grootste aaneengesloten nationaal park van Europa! Het natuurgebied ligt aan de zuidkust van Schouwen-Duiveland en maakt deel uit van Natura 2000 en EHS. Het gebied is ontstaan tijdens de watersnoodramp en herbergt nog belangrijke cultureel historische elementen. Door de plannen van een projectontwikkelaar en de ontwerpvisie van gemeente Schouwen Duiveland lijkt hieraan een einde te komen.Het gevaar dreigt dat het stiltegebied wordt aangetast door grootschalige bebouwing voor verblijfsrecreatie. Deze site is in het leven geroepen door verontruste burgers om informatie te geven en bezwaar te maken tegen de plannen. Ook u  kunt ook uw stem tegen deze plannen laten horen door deel te nemen aan onze handtekeningenactie.”
De gemeente daarentegen wapent zich tegen het protest door in het wekelijkse gemeentenieuws in WereldRegio externe partijen aan het woord te laten, die niet tegen de bebouwing zijn. Zo worden Emiel Derks van de Sportvisserij Schelphoek en Jaap Geleijnse van de kleinschalige beroepsvisserij opgevoerd.

maandag 8 september 2014