Actueel SD

Royal Haskoning bestudeert kansen zorgresort Schelphoek

Medisch Maatwerk Nederland Ontwikkeling (MMNO), de initiatiefnemer van het zorgresort in de Schelphoek, heeft  Royal Haskoning gevraagd een studie te doen naar de mogelijkheden van het resort.

Zij is in november van start gegaan met de eerste fase van het gebieds- en natuuronderzoek. Naar verwachting zijn de onderzoeksresultaten in april / mei 2012 bekend. De resultaten zijn bepalend voor de verdere uitwerking van het plan. In verband met een uitgebreide selectie voor een onderzoeksbureau is het onderzoek enkele maanden later van start gegaan dan gepland. MMNO heeft gekozen voor Royal Haskoning in verband met haar ruime ervaring op het gebied van Zeeuwse natuurgebieden.

In de eerste fase van het onderzoek inventariseert het onderzoeksbureau de natuurwaarden van het gebied en kijkt zij welke effecten het plan heeft op de instandhoudingdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. Als deze effecten negatief zijn, onderzoekt Royal Haskoning vervolgens in hoeverre deze te voorkomen zijn. Tegelijkertijd kijken de onderzoekers naar hoe de aanwezige natuurwaarden in de Schelphoek versterkt kunnen worden. In de tweede fase wordt op basis van fase 1 het gebiedsplan verder uitgewerkt. Naast de provincie Zeeland, Staatsbosbeheer en waterschap Scheldestromen worden ook verschillende belangenorganisaties betrokken bij het onderzoek.

Het zorgresort bestaat uit 100 tot 120 (zorg)hotelkamers, een diagnostisch centrum, een horecagelegenheid en informatievoorziening van Staatsbosbeheer en Nationaal Park Oosterschelde. De exacte locatie in de Schelphoek is nog niet bekend en maakt deel uit van het onderzoek. De doelgroep bestaat uit onder meer patiënten die, in principe van buiten Zeeland, vanuit een ziekenhuis naar het zorgresort komen om verder te herstellen. Verder voorziet het zorgresort in preventieve zorgprogramma’s en diensten ten behoeve van een gezondere levensstijl. Het zorgresort speelt in op een landelijke trend in de zorgsector. Ziekenhuisbedden zijn schaars en kostbaar. Herstellende patiënten onderbrengen in een zorgresort biedt een oplossing aan deze problemen.

De gemeente en de initiatiefnemer zijn zich zeer bewust van de kwetsbaarheid van het gebied (Oosterschelde, Schelphoek, Plan Tureluur). Een belangrijk onderdeel van het plan is dan ook dat het initiatief een kwaliteitsimpuls geeft aan het bestaande natuurgebied. Samen met onder andere natuurbeheerder Staatsbosbeheer onderzoekt de initiatiefnemer MMNO op welke onderdelen de natuur versterkt kan worden.

maandag 5 december 2011